ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τήτηντα τσαι Πέφτα 28–29 του Οχτώμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα. 

Θιλενάδε#13: του Πάνου Μαρνέρη .

Μπ: Άμα τσαι σταμακήσωει του διχόνοιε τσαι του πολέμοι, τότθενες πφου θα πουλήωει τα όπλα;

Πολ: Τσαι άμα τσαι ο φοζαήτσωει το κόσμο, πφου θα πουλήωει τα μπόλια για έντανη τα πλεμονάρα . 

Δες: Καλέ για του πολέμοι τσαι του διχόνοιε ένι τσαι εζού μαζί νιούμου,  αλλά για  το φοζάημα  ίσως να μπάτσε τσαι ο φοζαήαει 

νάμου αρτσετά . . 

Μπ: Κολέγισσε μι ορή τσαι έντεοι ου ‘νι συννοούντε τσι είνι αούντε 

Τα νία βοά αποστάσαι τάνου από δύου μέτςhα, απέ είνι ποίντε συναυλίε ο ένα τάνου τον άλλε .

Πολ: Κάκια σι είνι μπερδέγκουντε , νία έτρου νία αλήου. 

Δες: Τσαι έντεοι πφι είνι παλαίγκουντε να βοηθήωει νάμου, αντροίποι είνι , είνι τσαί έτεοι φοζατθοί τσαι μπερδευτοί .. 

Μπ:Εκιού εύκοα σ’έσι δία συχώριε… 

Πολ: Εζού αραμάκα με το τθούμα ανοιτθέ με το πόσα δένανη ένι έχου ο φόβο, μπορεί έδαρη να είνι πιο λάσκα οι αντροίποι αλλά ότσι έτσινήτσε έγκεινη όλιου, ολόκληρε ο πλανήτα εκλείστε τάσου..  

Δες:Ογή τθα Πατρίδα νάμου κα εζάκαει τα πράματα ως έδαρη σε κάτσι άλλοι Χώρε όχι τσαι τόσιου κά, είγκιαει πενάκχουντε τσαι ούτε ένα δικό σου άντρωπο ο κι μπορού να σι δεί τον τελευταίο αποχαιρεκισμό  

Μπ: Ονι κιστία ότσι έγκεινη ένι ξανανατέ τθαν ιστορία τα αντρωπότητα, να αμπαρουϊθούνει  τάσου τόσοι λαοί, μόνιου ο φόβο νιε κατανέτζε. 

Πολ: Ενεί ότσι τσαι όπφου τσαι να ένι,  ΕΜΕ έχουντε χρήε να φυατθούμε για να μπορέμε να φυάτσουμε  τσαι του παππούδε τσαι του μαμμούδε τσαι γονείε νάμου . 

Δες:Ναι έγκεινη να ποίουμε έγκεινη ένι το χρήε νάμου . 

Να ποίουμε το χρήε νάμου  μη σι θέουμε όα δικά νάμου . 

Να προστατευτούμε ενεί,τσαί έτρου πάσα ξένε, γονεία νη συγγενή . 

Καλε ξημέρουμα …..αγάκη του καρδίες νάμου ..

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

………….

Μπ:Άμα και σταματήσουν τις διχόνοιες και τους πολέμους τότε πως θα πουλήσουν τα όπλα;

Πολ: Και άμα δεν φοβίσουν τον κόσμο πως θα πουλήσουν τα εμβόλια για αυτή την πανδημία;

Δες:Καλά για τους πολέμους και τις διχόνοιες είμαι και εγώ μαζί σας αλλά για το φόβισμα ίσως να μπας και δε μας φόβισαν αρκετά. 

Μπ:Φιλενάδες ‘μου να και αυτοί δεν ξέρουν τι λένε την μία φορά αποστάσεις πάνω από 2 μέτρα  και μετά κάνουν συναυλία και ο ένας επάνω στον άλλον .. 

Πολ:κάπου τα μπερδεύουν μία έτσι μία αλλιώς.

Δες:Και αυτοί που προσπαθούν να μας βοηθήσουν άνθρωποι είναι είναι και αυτοί είναι φοβισμένοι και μπερδεμένοι.. 

Μπ:Εσύ εύκολα τους δίνεις συχώριο… 

Πολ:Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό με το πόση δύναμη έχει ο φόβος, μπορεί τώρα να είναι πιο λάσκα οι άνθρωποι αλλά όταν ξεκίνησε αυτό όλο ,ολόκληρος ο πλανήτης  κλείστηκε μέσα .

Δες:Εδώ στην πατρίδα μας καλά πήγαν τα πραγματα εως τώρα, σε κάτι άλλες χώρες όχι και τόσο καλά,πέθαιναν και ούτε οι δικοί τους άνθρωποι μπορούσαν να τους δώσουν τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Μπ: Δεν πιστεύω ότι αυτό έχει ξαναγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, να Αμπαροθούν μέσα το ´σοι λαοί .. μόνο ο φόβος τα κατάφερε.. 

Πολ: Εμείς ότι και όπου και να είμαστε έχουμε χρέος να φυλαχτούμε για να μπορέσουμε να φυλάξουμε: και τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τους γονείς μας.. 

Δες: Ναι αυτό να κάνουμε είναι το χρέος μας. 

Μπ :Να κάνουμε το χρέος μας μην τα θέλουμε όλα δικά μας να προστατευτούμε εμείς και έτσι κάθε ξένο γονιό και συγγενή

Καλό ξημέρωμα .. αγάπη στις καρδιές μας . 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *