ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τήτηντα τσαι Πέφτα 26–27 του Φλεβάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 82 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

……..Ο μαητθοτσιούφαλε(καραφλέ) ιππέα……. 

Νια βοά κάκοιε μαητθοτσιούφαλε  (καραφλέ) ιππέα εφορέτσε νία περούκα τσαι έκι έγκου ξένοιαστε τσαι αγροηστέ τάνου τθο άγο σι . 

Εφουσάτσε όμως ο φουσού τσαι νι άτζε τα περούκα . Όσοι ίγκιαει όρπα κοντά εβαλήκαει τα γέλια τσαι νι ίγκιαει δενάχουντε με  το ιδάτθυλε . Ο μαητθοτσιούφαλε ( καραφλέ ) τότθε , εσταμακίε το άγο σι τσαι σ’ επέτσε . Κια έτθε ορούντε εμού το παράξενε ; 

Αφού έντεοι οι τσhίχιε αφήκαει τον άντρωπο πφι σε έκι έχου αποτσί ενάτθε , ο ‘κι θα αφήωει ενίου; ένα ξένε ;… 

Γκανένα ο ‘νι πρέπουντα να λυπήνεται για το κακό πφι νι ένι ερέχουντα .. Έγκεινη πφι ο ‘μαει έχουντε άμα τσαι ενάμαει έγκεινη ποτές ό’νι απαραμούντα.. Γυμνοί ενάμαει τσαι γυμνοί θα φύτσουμε . 

Γυμνοί ένει εκάναμε γυμνοί ενεί θα φύτσουμε  

Τα γρούσσα όμως Τσάκωνε τθού ΚΙΣΟΥ να αφήουμε …. 

……….ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ………..

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………….  

Μια φορά κάποιος καραφλός ιππέας φόρεσε μια περούκα και πήγαινε ξένοιαστος καβάλα πάνω στο άλογό του. Φύσηξα όμως ο αέρας και του πήρε την περούκα. Όσοι ήταν εκεί κοντά έβαλαν τα γέλια και τον έδειχναν με το δάχτυλο. Ο καραφλός τότε, σταμάτησε το άλογό του και τους είπε. Πού βλέπετε εσείς το παράξενο; Αφού αυτές οι τρίχες άφησαν τον άνθρωπο που τις είχε αποτί γεννήθηκε, δεν θα άφηναν εμένα, ένα ξένο;

Κανένας δεν πρέπει να λυπάται για το κακό που τον βρίσκει. Αυτό που έχουμε όταν γεννιόμαστε αυτό ποτέ δεν παραμένει… Γυμνοί γεννηθήκαμε και γυμνοί θα φύγουμε.

Γυμνοί εμείς ήρθαμε γυμνοί εμείς θα φύγουμε

τη γλώσσα όμως Τσάκωνες στους πίσω να αφήσουμε…

………..ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ………….

…………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *