ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Τήτηντα τσαι Πέφτα 2–3 του Σετθέμπρη2020 : ΑΤσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ # 90: του Πάνου Μαρνέρη…  

—Ο Θεός να βάλει τα χέρα σι σιάτη μι τσαι μαγάρι ο Θεός να μι μπάλει ψεύτα αλλά… 

—Αλλά τσι παππού . 

— Να οράρε σιάτη μι ότσι έντανη α πλεμονάρα , έγκεινη το Χτικιό ο Κορωναϊό το κοβιτ 19 όπφου νι είνι αποκαούντε θα να μου κλεί κίσου τάσου .. 

— Παππού αφού  εκλείκαει τουρ Αγίουνε  κίσου .. 

— Τσι να αλήου οπά με τον Ολυμπιακό τάν άβα βοά εμαζούτθαει κουβάρι, ο ένα τάνου τον άλλε  σιάτη μι ..

—Ναι παππού νι οράκα τελικά ο άντρωπο ένι έχου κοντέ θυνηκικχό.

—Τσι να αλήου τσαι τσι να μογήου , τσαφήτθαει τσαι οι Τουρίστε τσαι έδαρη ένι γινούμενε του Κουτρούλη ο γάμο.. 

— Όπφουρ ένι δενάχουντα παππού κίσου από ταν αρχή , να νι οράρε πφι θα να μου κλείωει κίσου τάσου … 

 Μα καλά τσι είνι ποίντε τσαι έντεοι οι γιατροί ο ‘ρέκαει το γιατρικό ακόνη .. 

— Ο ‘νι τσαι τόσιου απλέ παππού, είνι θέντε τσαι έτεοι το χρόνε σου . 

—Ναι καμπτζί μι έτρου ένι αλλά ένι θυμουτέ μ’έγκεινη όλιου τσαι κάτσι βολαί ο ‘νι συννοού τσι ένι αού . 

—Παππού ένι πρέπουντα να έσι πρεσσιού προσεχκικό 

—Έσι αούα σιάτη μι έτενη ο μοναχό πφι επέτσε ότσι άμα κλείωει οι Αγίουνε σε νία χρονία δύου βολαί, νια ταν ατςhθά Αμπρία τσαι ταν άβα τα μιτσά πφι ένι τα Δεσποίνη , τότθε θα έχουμε πόλεμο να μπαεί αληθινέ ;… 

— Έα βρε παππού έσι κιστίου ένταει τα πράματα ; 

—Τσι να αλήου, σάτσι οι Αγίουνε θα είνι κλειστοί τσαι του δύου Αμπρίε.  …… 

Καλέ ξημέρουμα . Να προσέχουμε όλοι νάμου τσαι έτεοι πφι είνι τσυβερνούντε του λαοί να συνετιστούνει για να αποφύτσουμε του πολέμοι…..

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

..,……………………………………………………….

Ο Θεός να βάλει το χέρι του κορίτσι μου και μακάρι ο Θεός να με βγάλει ψεύτη αλλά…..

—Αλλά τι παππού ; 

—Να δεις κορίτσι μου ότι αυτή η πνευμονία, αυτό το χτικιό ο Κορωναϊός το Covit 19 όπως τον αποκαλούν θα μας κλείσει μέσα πάλι ….

—Παππού αφού έκλεισαν τις εκκλησίες πάλι .. 

—Τι να πώ έκει με τον Ολυμπιακό την άλλη φορά μαζεύτηκαν κουβάρι, ο ένας επάνω στον άλλον κορίτσι μου . 

—Ναι παππού το είδα τελικά ο άνθρωπος έχει κοντή μνήμη ..

—Τι να να πώ και τι να μολογήσω, αμοληθήκανε και οι τουρίστες και τώρα γίνεται του Κουτρούλη ο γάμος .. 

—Όπως δείχνει παππού πάλι από την αρχή.. να δεις που θα μας κλείσουν πάλι μέσα …. 

—Μα καλά τι κάνουν και αυτοί οι γιατροί, δεν βρήκαν το φάρμακο ακόμη; 

—Δεν είναι και τόσο απλό παππού θέλουν και αυτοί τον χρόνο τους. 

—Ναι παιδί μου έτσι είναι αλλά είμαι  θυμωμένος  με όλο αυτό και κάτι φορές δεν συννογάω τι λέω…..

— Παππού πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός .. 

—Λες κορίτσι μου εκείνος ο καλόγερος που είπε πως όταν οι εκκλησίες κλείσουν δυό φορές σε μία χρονιά μία την με μεγάλη Λαμπρή (την κανονική)και την άλλη την μικρή Λαμπρή (της Παναγίας) θα έχουμε πόλεμο, να βγει αληθινός ;

—Έλα βρε παππού πιστεύεις αυτά τα πράγματα; 

—Τι να πω φέτος οι εκκλησίες και θα είναι κλειστές και τις δυο Λαμπρές… 

—Καλό ξημέρωμα . Να προσέχουμε όλοι μας  και οι Κυβερνώντες τους λαούς  να συνετιστούν για να αποφύγουμε τους πολέμους .. 

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *