ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


…………Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τήτηντα τσαι Πέφτα 18–19 του Νοέμπρη 2020:  Α Τσακωνοπαρέα .

Αρχαίαι Πρασιαί #2 ταρ Ελένη Μάνου 

Όταν ο θεό Διόνυσε ατσεραίντζε, φχαζιστητθέ από ταν καοσύνα τσαί ταν πάσα περιποίηση του κάκοιτσοι του Πρασιαί για ετήνε σ’ εδενάε πφου να φτύωι τουρ άμπελε. Τσαί τα πεζιβόλια του Πρασιαί εγιομίκαϊ κράματα, έτρου πφη ο κάμπο ονουμάστε « Διονύσου τσήπο» . Οι κάκοιτσοι ήγκιαει λατρέγγουντε το θεό Διόνυσε τσαί πλέτερε έκι δουτέ τθου γουναίτσε το διτσαίωμα να προσφέρωι λατρευτιτσέ κιμέ. Επέκαμε ταν άβα βοά πφη α Ινώ, α άβα σάτη του Κάδμου τσαί ταρ αρκαδοπούα Αρμονία τσαί γουναίκα του βασιλία Αθάμαντα τα Βοιωτία, άντζε εντολή από το Δία να αρει ταν αγκιστά τάνου σι να αναστάνει το μιτσή θεό Διόνυσε. Τόντις α Ινώ ερέστε τθου Πρασιαί τσαί σε ένα σπήλι έκι ανασταίνου το Διόνυσε, το σπήλι ένι ονομασκούμενε «Άντρον της Ινως» . Ο Παυσανία ένι αναφεζίκχου πφη τθου χρόνου σι οι κάκοιτσοι ήγκιαει δενάχουντε το σπήλι. Σάμερε το σπήλι είνι κιστίντε πφη ένι δίπα τθο μοναστσήζι του Άγιε Νικόα τα Σύντζα. Ο Διόνυσο ξον από τουρ άμπελε εδενάε τουρ αθροίποι πφου να φτυωι καζέ τσαί συντζάε, γιάκεινι έκι ονομασκούμενε τσαί Συκίτα τσαί έτρου έκι λατρεγγούμενε τθα γειτονικά Λακωνία. Έτεοι οι νέοι καλλιέργειε  θα ήγκιαει ατσά πρόοδο για του κάκοιτσοι έτεοι του μακζινοί χρόνου τσαί έτρου σ’αποδούκαει σε θεϊκό βοήθα τσαί προστασία τσαί σε θεϊκό αποκάλυψη. Ο Διόνυσε πφη έκι φερτέ κάκια από τα θάσσα, ενάτθε ο τσινούρτσι θεό, πφη ενέντζε μαζί σι τον πολιτισμό, νέα σhομά τσαί ποτά τσαί το εμπόριο. Ακόνη ο Παυσανία ένι αναφεζίκχου τθου Πρασιαί το ιερέ του Ασκληπιού και το ιερέ του Αχιλλέα τσαί νιά γιορτά πφη ήγκιαει ποίντε πάσα χρονία τα Αχίλλεια. Κάτσι αξιοσημείουτε για τα Διονυσιακό λατρεία ένι α ονουμασία Νεβρία ογί πραγιανά τ’Αγιε Λεωνίδα τθαν Πάκα αλλά γιάκεινι θα νιλήομε ταν άβα βοά…

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι…

ΈΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ. 

Όταν ο θεός Διονύσου μεγάλωσε, ευχαριστημένος από την καλοσύνη και την τόση περιποίηση των κατοίκων των Πρασιών για εκείνον τους έδειξε πως να φυτεύουν αμπέλια . Και τα περιβόλια των Πρασιών εγέμισαν κλήματα, ώστε ο κάμπος να ονομαστεί « Διονύσου κήπος». Οι κάτοικοι λάτρευαν τον θεό  Διόνυσο και περισσότερο στις γυναίκες είχε δωθεί το δικαίωμα να προσφέρουν λατρευτικές τιμές. Είπαμε την άλλη φορά πως η Ινώ, η άλλη κόρη του Κάδμου και της αρκαδοπούλας Αρμονίας και γυναίκα του βασιλιά Αθάμαντα της Βοιωτίας, πήρε εντολή από το Δια να αναλάβει να αναθρέψει το μικρό θεό  Διόνυσο. Οντως η Ινώ βρέθηκε στις Πρασιές και σε μια σπηλιά μεγάλωνε τον Διόνυσο, το σπήλαιο ονομάζεται « Αντρον της Ινως». Ο Παυσανίας αναφέρει πως στα χρόνια  του οι κάτοικοι έδειχναν την σπηλιά. Σήμερα το σπήλαιο πιστεύουν πως είναι δίπλα στο μοναστήρι του Αγίου Νικόλαος της Σύντζας, της Συκιάς στην τσακώνικη γλώσσα. Ο Διονύσου εκτός από  τα αμπέλια έδειξε στους ανθρώπους πως να φυτεύουν καρυδιές και συκιές, γι’αυτό ονομαζόταν Συκίτης και έτσι λατρευόταν στη γειτονική Λακωνία. Εκείνες οι νέες καλλιέργειες θα ήταν μεγάλη πρόοδος για τους κατοίκους εκείνα τα μακρινά χρόνια και έτσι τις  απέδωσαν σε θεϊκή βοήθεια και προστασία και σε θεϊκή αποκάλυψη. Ο Διονύσος που ήρθε κάπου από την θάλασσα, έγινε ο νέος θεός, που έφερε τον πολιτισμό, νέες τροφές και ποτά κια το εμπόριο. Ακόμη ο Παυσανίας αναφέρει στις Πρασιές το ιερό του Ασκληπιού και το ιερό του Αχιλλέα και μια γιορτή που έκαναν κάθε χρόνο τα Αχίλλεια. Κάτι αξιοσημείωτο για την διονυσιακή λατρεία είναι η ονομασία Νεβριάς εδώ στις πλαγιές του Αγίου Λεωνίδα στην Πλάκα αλλά γι’αυτό θα μιλήσουμε την άλλη φορά….

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι μου 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *