ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
Τήτηντα-Πέφτα 16–17 του Οχτώμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι#141 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Αταλιάνιστε = ατεμάχιαστος …………  Άλιαστε = άλιαστο

Αμάητθε = αμάδητο…………………       Αμέρουτε= όχι εξημερωμένο

Αμερεμέκιστε= όχι διορθωμένο….       Άμεστε  = άμεστο 

Αμόνιαστε = δεν μονιάζει …………       Αναγούλιαση=τάση για εμετό

Αναγανίε=δαντελωτός δρόμος 

Το κρίε αταλιάνιστε νιε βαλήτσερε τθα κατάψυξη ; Το κρέας ατεμάχιαστο το έβαλες στην κατάψυξη;… 

Το βούλε πφι εθύτσερε αμάητθε νιε αφήτσερε;= τον κόκκορα 

που έσφαξες αμάδητο τον άφησες 

Έτενη ο βροντατέ τοίχο αμερεμέκιστε θα απαραμάει = Εκείνος ο τοίχος που έχει βροντήξει θα μείνει δίχως επιδιόρθωση 

Έκεινη το μιτσή ένι αμόνιαστε με τα άβα = εκείνο το μικρό δεν μονιάζει με τα άλλα … 

Πφου θα μπαήερε σε έντεοι τουρ αναγανίε με έντανη τα κάψα ;

Πως θα ανέβεις αυτές τις κορδέλες με αυτή την ζέστη ; 

Άλιαστε ένι πρέπουντα να τσεραϊθεί α ριούγανη = Άλιαστη πρέπει να ξεραθεί η ρήγανι.. 

Άμεστε ένι ακόνη το φαέ = άμεστο είναι ακόμη το σιτάρι 

Ο ‘νι ξέρου τσι με χάτσε αλλά ένι έχου νία αναγούλιαση = 

Δεν ξέρω τι με χάλασε αλλά έχω μία τάση πρός εμετό .. 

Καλ ξημέρουμα με υγεία . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *