ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Τήτηντα τσαι Πέφτα 13–14 του Νοέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Ηλεχτρικά κουζίνα # 5 : του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Ουουου τσι  ωραία λαλούϊδα, τσι ωραίο βασιλικό βρε Θωμαή πφού πφού να μη νι ψιλιάσου …

— βρε Σιούλα τσι να ντ’αλήου, όσοι νι είνι ορούντε νι είνι παινέγκουντε  τσαι εζού το παρλιακό όλιου καμάρι πλέα . 

—Μα ένι να μη καμαρούτσερε ; Ό’νι έχα ορατέ τσαι καλλίτερε . 

— θα έκι καλέ το πφράμα από ότσι ένι δενάχουντα … 

— Ορί κχόντου κχάμποσιου ταν ασικρία να δείρε τσαι σ’ενίου άμα τσαι πεζhισέψει …

—Ναι βρε κολλέγισα άμα τσαι ο δου σ’ετίου σε ποίε θα δού. 

—Τσαι τα κοράλια ντι ωραία αλλά σαν το βασιλικό … όχι . 

—Ο’σι αούα πφι ο ‘με κουβαούντε το ύο πλέα, άκια να μη μπαεί α ζυγάρα από το κουβαλητέ με τόσα λαλούιδα πλέα . 

— Ο’σι αούα τσίπτα, θυμουμένα έσι τσι έμαει τραβήντουντε.  Έτεοι οι τσαιροί κίσου να μη μόλωει, ουουου Δέσποινα μι .. 

—Έα Σιούλα έα καούρ εκοκιάερε, έα κάτσα τθο τραπέζι, έα…. πρόσεχε έτεοι του σκάλε λιγάτσι .. 

—Εγεράκαμε κάψο Θωμαή τσαι έντεοι οι ρημαϊδατσοί πούε ου ‘νι τθέντε, πφι να κοφτούνει …..αααχ

— Έα βρε Σιούλα μην αλήνερε ετσιτάπα κουβέντε νια χαρά έσι να μην αβασκαθήρε ….. 

…….. Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου ……. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

—Ουυυ τί ωραία λουλούδια, τί ωραίο βασιλικό βρε Θωμαή πω πω μην τον ματιάσω…

—βρε Σούλα τι να σου πω, όσοι τον βλέπουν τον παινεύουν και εγώ το παρλιακό όλο καμάρι πια. 

—Μα είναι να μην καμαρώνεις; Δεν έχω δει και καλύτερο…

—Θα ήταν καλός ο σπόρος από ότι δείχνει…

—Κοίτα κράτα κάμποσο μεθαύριο να δώσεις και σ’εμένα άμα και περισσέψει…

—Ναι βρε φιλενάδα άμα δε δώσω σε εσένα σε ποιον θα δώσω.

—Και τα κοράλλια σου ωραία αλλά σαν το βασιλικό…όχι.

—Δε λες που δεν κουβαλάμε το νερό πια, θα μου έβγαινε η ζγάρα από το κουβάλημα με τ’οσα λουλούδια πιά…

—Δε λες τίποτα, θυμάσαι τι τραβούσαμε…Εκείνοι οι καιροί πίσω να μην έλθουν, ουυυ Παναγία μου…

Έλα Σούλα καλώς εκόπιασες, έλα κάθησε στο τραπέζι, έλα πρόσεχε αυτές τις σκάλες λιγάκι…—Γεράσαμε καψο Θωμαή και αυτά τα ρημαδιακά τα πόδια μου δεν σηκώνουντε, που να κοπούν…. αααχ

—Έλα βρε Σούλα μη λες τέτοιες κουβέντες μια χαρά έσι να μην βασκαθείς…

……..Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας……….

………………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *