ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α αϊθά μι ένι μαζούκχα ταν αφόκιουρη … νία ξεχατά τέχρα…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *