ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 18–19 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Το Μαντρί του Αλευρόγιαννη: του Πάνου Μαρνέρη . 

Κιά είνι οι αντροίποι ντι, πανέμορφο Τςhουμία

Εχάτθαει ντ’αφήκαει τάσου ταν ερηνεία…

Έγκεινη ογή το μαντρί έκι του Αλευρόγιαννη (Γιάννη Σταμάκη Αλευρά) 

Έκι έχου αϊθή το Γιώργο τον Αλευρά, πρώην Γραμματέα του Τερού τσαι τον Δήμο τον Αλευρά πφι εσκοτούτθε τθον εμφύλιε πόλεμο . 

Τον αϊθή μι το Δήμο νι ένι έχου βαφκιστέ ο Σταμάκη Αλευρά ο υζέ του Γιάννη. Νιε δούκαει το όνουμα του Δήμου πφι εχάτθε τθο πόλεμο . 

Ο Αλευρόγιαννη έκι έχου πρεσσά χκηνά τσαι πρεσσοί χούρε . Έκι έχου τσαι άλλιου μαντρί τθο Άκχο. Για του χρόνου έτεοι έκι ένα πρεσσιού καλέ νοικοτσιούρη . Ογή έκι έχου Καρυέ,τα δικάσι άουνα. Έκι έχου ακόνη τσαι μύλε πφι έμαει κόφουντε το Μπουλουγούρη. 

Απο τα Βόρεινε μερία γείτονα σι ο Ποδάρα ( Γιώργο Συκιώτα) τσαι από ταν Νόκιε ο Λία Ζαρόκωστα . 

Να παρήμαει σε ένταοι τα μέρη τσαι να μνημονέγκουμε του παλιοί 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Που είναι οι άνθρωποι σου πανέμορφε Τσουμιά, 

  εχάθηκαν και σ’  άφησαν μέσα στην ερημιά.

Αυτό εδώ το μαντρί ήταν του Αλευρόγιαννη .  Ιωάννη Σταματίου Αλευρά.  Είχε αδερφό τον Γιώργο τον Αλευρά, τον πρώην γραμματέα του Τυρού και τον  Δήμο Αλευρά που σκοτώθηκε στον εμφύλιο. 

 Τον αδερφό μου τον Δήμο τον έχει βαφτίσει ο Σταμάτης ο Αλευράς, ο γιος του Γιάννη και του έδωσε το όνομα του θείου του  Δήμου που χάθηκε στον πόλεμο.  Ο Αλευρόγιαννης  είχε πολλά γίδια και πολλά χωράφια.  Είχε κι άλλο μαντρί στο λάκκο.  Για τα χρόνια εκείνα ήταν ένας καλός νοικοκύρης.  Εδώ είχε καρυδιές και το δικό του αλώνι είχε επίσης και μήλο που κόβαμε το πλιγούρι .  Από την βόρεια μεριά γείτονας  ο Ποδάρας, Γιώργος Συκιώτης, και από τη νότια ο Ηλίας Ζαρόκωστας

Να ερχόμαστε σε αυτά τα μέρη και να μνημονεύουμε τους παλιούς… 

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *