ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. ……
ΣΑΜΠΑ 28 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Σάμερε ΕΜΕ γιορτάζουντε το όχι . Σάμερε ένει αμέρα δόξας για τα Πατρίδα τσε του προγόνοι νάμου , να ση τιμήουμε όπφου σε ένει αξίζουντα …….

Τα νιούτθα πφι Επεράκαει οι Ιταλοί με τα τανκς ετσιτάνει τα γράνα τσε κάκια 1500 ατςhοίποι του Ιταλικού πεζικού , πφι είγκιαει ακολουθούντε τα τανκς επαραδούτθαει .
Νία αμέρα α διμοιρία του μηχανικού άτζε εντολή να ζάει να ανεμούει τον αέρα τα γέφυρα τα Μεντικουράνη . Οι Ιταλοί σε βαλήκαει με τα πολυβόλα . Οι διτσοί νάμου οπιστοχωρέκαει δίχως να ναϊθεί α ανατίναξη . Όρπα εσκωτθούτθε ο Στέλιο ο Αθανασούλα απο το Καστρί . Έμαει κιούφουντε μαζύ , το ίιδε αντίσκηνε …
Ταν άβα συνταχινά α δικά μη διμοιρία άτζε εντολή να ζάει να ποί ταν ανατίναξη ……

Να μη ξεχένουμε το ότσι έμε υπάρχουντε σα κράτος διότσι οι πρόγονοι νάμου υπερασπίσταει με τουρ όντου, με πούε τσε με Χέρε τα Πάτρια εδάφη , τα έθιμα νάμου ,τα γρούσα νάμου .
Ενει τσι έμε ποίντε ; Εμαλιάε α γρούσα μη να νη φωνιάντου.

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *