ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

ΣΑΜΠΑ 28  του Απρίλη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ 

         Χριστέ Αναστάτθε……

-Τεριώτα ένει κολλέγισα , τσαι από τσαιρέ έμα Θέου 

Τα Σίκενα να επισκεφτού άμα ‘κει θα μπορέου . 

-Κάτσα λίγο ξαπόστασε , έα να ντη τσεράου , 

-Ο ‘νει πορού κολλέγισα έν’ πρέπουντα να ζάου 

-Μαθές ογή πφι εκάνερε, το πούα ένα ποκήρι 

Έα  έτρου να ξανασάνερε , ποίε μη το χατήρι

 -Ο ‘νει πορού ειλικρινά  , ο ‘νει Θέου να τη παιδέγκου

Άφε ‘νει για νία άβα βοά εν’ πρέπουντα να έγκου . 

-Έτζε κολλέγα ούρα κα , Άι να ‘νει α πορεία ντη 

 Χαιρέκισε μοι το Τερέ , να χαίρησιου τα καμπτζία ντη 

 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ. 

ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ΤΣΕ ΚΑ ΑΜΕΡΑ . 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

……………………. 

Τυριώτης είμαι φίλη μου και από καιρό το ήθελα 

Την Σίταινα να επισκεφτώ , όταν θα το μπορούσα 

Κάτσε λίγο ξαπόστασε , έλα να σε κεράσω 

Δεν ημπορώ ‘γω φίλη μου ,πρέπει για να πηγαίνω 

Εφόσον  είρθες ως εδώ , στο πόδι ένα ποτήρι 

Έλα , έτσι να ξανασάνεις , κάνε μου το χατήρι . 

Δεν ημπορώ ειλικρινά , δεν θέλω να σε παιδεύω 

Άστο για μια άλλη φορά , πρέπει για να πηγαίνω .. 

Πήγαινε φίλε , ώρα καλή ,λάδι νάναι ο δρόμος σου 

Χαιρέτισε μου τον Τυρό , να χαίρεσαι τα παιδιά σου 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ .. 

Καλο πρωινό και καλή ημέρα … 

…… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *