ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..,.,,
ΣΑΜΠΑ 9 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Με όα τα φτώχεια , με όα ταν ανέχεια , με όα τα κακομοιρία , οι μαθηκισμοί μη έτεοι χρόνου , μη είνει νοσταλγιτσοί . Με εβοηθήκαει οι Αγιελιδώτοι το πλέκιεριου με το φαΐ . Ποτέ ο θα ξεχάου το θίλε μη το ( Νόλια ) το θίλε μη το το Γιώργο το Γολεγό ( Κουκουέ ) το Ρέπα το Δηνήτρη , τα Μπελού , το Κρανιά , τα μαμού τα Χρυσούλα ( Γούσγουλα ) , τσε ιδιαίτερα το μπάρμπα Γιάννη το Γολεγό ( Σακαή ) με όα ση ταν οικογένεια μη είγκιαει φερκχουμένοι Σάματσι έμα μέλος τα οικογένεια σου . Σε ‘ νει ευχαριστού όλοι Τάσου απο τα καρδία μη , ποτέ ο θα ση ξεχάου .
Επίσης του καθηγητέ μη ,Κώστα Δαματόπουλε , τον Γιώργο Παπασίνο , το Γιώργο Πουλάκο , τσε ταν Ατζελικώ Αθανασάκου .
Σε ‘νει ευχαριστού πάρα πρεσιού για τα στήριξη σου τσε ταν οικονομικά σου βοήθα . Α συγκίνηση μη ατςhά με έντεει του θύμησε..

Καλε Σάμπα τσε να έμε πάντα αγακητοί ..

Α φτώχεια ο πληγούτσε μη ούτε τσε α ανέχεια
Το ότσι εν’χανουμένα α γρούσα μη , με επρίγκουντα συνέχεια
……….,ΕΜΕΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *