ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΣΑΜΠΑ 8 του Τςhυγητή 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Άλλοι για δουλείε ταν Αργολίδα , άλλοι τα δικαστήρια τα Ανάπλι άλλοι για κουμπάνια ταν αγορά του Άργου τσε άλλοι για να άρωει το λεοφωρείε για Αϊθήνα . Το ξενοδοχείε του Κόντου άκει θα περαήτςωει ταν αργακινά σου οι επιβάται . Μεριτσοι νη είγκιαει μπάντε στρουματσάδα το αμπάρι ή´ το κατάστρουμα , τθο καΐτσι .
Μαζύ με τουρ επιβάται τσε το εμπόρεμα .
Άλιτα ,λιπάσματα τσε κουμπάνια για τα μπακάλικα .
Από λεϊμονοπορτοκαλάδε ως τσε κολώνε πάγου τσε παγουτά.
Ντάνες τα τελάρα , με ντουμάτε , μελιτζάνε , πράσα , ραϊδίτσια τσε καρναμπίκια για τα μανάβικα , του Νικόα Γολεγού ( Ταμπάκο ) τσε για το Τεριώτα Παναγιώτη Σούρσο ( Τσεπέα ) .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Άγιε Λίδι τσε Πραστέ , Βαστσίνα μη ξεχάτε ,
Τθα γρούσα νάμου τα Μαμμού , πιστοί να αραμάτε…

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *