ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

ΣΑΜΠΑ 7 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Χαχάϊ έκει ανάγκια μη τσε το μαντρί του Αρκούϊδη ,
νιά ερηνία γιούρε μη , ούτ’ άθρωπο , ούτε ζούϊδη .
Ούτε ένα ούϊθι πφοκχικό ούτε Γερογκοςhτέρα
Νιά γκουςhτσερίνα , ένα πουλί ,τσίπτα για κα αμέρα .
Γιουρίζα λίγο πιο σhoβά , το τσείε μη εθυνήμα
Χάματα οα γκρενιστά , Άγιε Νικόα κρίμα .
Καλίτσα ένει το όνουμα ,του τσείου μη λημέρι
Το τσείε το πολυμήχανε , το Θόδωρε Μαρνέρη …..
……………………………………………………
Χαχάϊ ήταν απέναντι και το μαντρί τ’ Αρκούδη
Μια ερημιά ήταν γύρω μου , ούτ’ άνθρωπος και ζούδη
Ένα φίδι ,ένα ποντικό , μιά σαύρα μιά Γκουστέρα
Για γούρι ούτε και ‘να πουλί , κάτι για καλημέρα .
Έστριψα προς τα άριστερά , θυμήθηκα τον Θείο
όλα εκει ερείπια , Άγιε Νικόλα κρίμα .
Καλίτσα είναι τ’ όνομα, του θείου μου λημέρι ,
Του θείου του πολυμήχανου , του Θόδωρα Μαρνέρη

Καλέ ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη , να έμε όλοι κα …

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *