ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ  ΜΗ . Α συνέχεια τα ιστορία  ( Ο ΜΠΛΟΚΟ ΤΑ ΝΙΚΟΟΥ )

Νία βοά το μήνα έκει θα ποί ταν έξοδο  ση τθο μαγαζί να άρει τα σύνταξή ση τσε να ψωνίσει τα απαραίτητα. Απο όα τα συγγένεια ση μόνο με τα τσάδεφο ση τα Μαριγώ , χήρα τσε έτανη , έκει έχα στενοί σχέσε . Είγκιαει  ζυνίχουντε ( ανταμούκχουντε ) πότε τα τζέα τα Νικοού τσε πότε τα τζέα τα Μαριγώ τσε είγκιαει  αούντε τα ντέρκια σου τσε είγκιαει αναλογισκουμένοι τα παλιά . Πόσιου καλλίτεροι χρόνου είγκιαει οι παλαιοί ; είγκιαει αούντε …. Έδαρη είνει όα τάνου κάτου . Ε άνοι οι Τσεροί , είγκιαει αούντε τσε είγκιαει αναστενάζουντε  νοσταλγικά τσε με καημό . Είγκιαει ποίντε το Σταυρέ σου τσε με παράπονε είγκιαει καταλήγουντε το συμπέρασμα οτσι : Γιάγκεινη εψελιάτζε ο θεο ( εζάτσε πιο ψεά ) για να μην ορήνει  του παραξενίλε τσε γιάγκεινη θα ξερίσει κχάρα να να μου δάει  ……..

Ο σατσινέ Φλεβάρη μπάτσε όλιου με αναποϊδίλε για τα Νικοού. Ενα σωρέ πράματα νη είγκιαει έχουντα μπητέ ξοφρονού . Τσε με το δίτσιε ση , γιατσί εζάτσε τον έμπορα για να πουλεί τα χαρούπια τσε α τιμήσουν έκει ξεφκιλιστά . Αβα έκει δοτσισκουμένα να άρει τσε άβα άτζε . Με του παράδε απο τα χαρούπια άτζε νια ρόμπα , νια μπόλκα , ένα μαγκήλι για τα τσουφά , ένα ζευγάρι τσέρβα , τσουράπια τσε κάτσι άβα παραμιτσά . Σε ερέτσε οα πανάκριβα αλλά τσι να ποί σε έκει ειχα ανάτζη .  Ο σούκαει οι παράδε απο τα χαρούπια τσε εσυμπληρούτσε με του παράδε απο τα σύνταξη για να πλερούνει τον ογαριασμό …

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΕ ΣΑΜΠΑΤΟΤΣΙΟΥΡΑΚΟ  . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *