ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΣΑΜΠΑ 30 του Σοτθέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Το χωριγοκάνινε νη είγκιαει χκίζουντε απο ταν τάσου μερία τσερότοιχο με πάρα πρεσιού λίγα λάςhπη τουρ αρμοί .
Το έμισιου μέτςhη είγκιαει αφήντε θουρίδε τσε όσιου είγκιαει προχωρούντε είγκιαει βάντε του πέτςhουνε του λεγόμενοι κράτσε για να φκειαχτεί ο τρούλε . Τον τρούλε νη είγκιαει ποτσούντε με ατςhοί κοτρόνε το τσέντρη τσε μιτσοί τουρ άκρε. Α κχάρα έκει ντία πλέκιερου το τσέντρη τσε έτρου έκει δέσουντα όλιου ομοιόμορφα .
Άμα άκει να βάλουει μιτσοί κοτρόνε τα μισά α κχάρα έκει θα ση κόψει πρώτα τσε το κανίνι έκει θα βροντάει .
Είγκιαει χρησιμοποιούντε πέτςhε ( ΝΥΧΑΤΣΙ ) για τον τρούλε .
Έκει αρίκχουντα 10 ως 15 αμέρε για το χκίσιμο . Ίσια με ταν επιφάνεια τθο έδαφος είγκιαει αφήντε το πόρε σε ημικυκλικό σκέϊδε τσε απο όρπα είγκιαει ταγίχουντε το κανίνι ….

Καλέ Σάμπα Τσακωνοπαρέα μη

Αμα το κανίνι ο στηριχτεί , επόμενε ένει να βροντάει
Άμα αγρούσα ο νιληθεί , θα βροντάει τσε θα ζάει .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *