ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΣΑΜΠΑ 30 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη …..
Σαν το μιτσή καμπτζί τα ιστορία νάμου είνει οα τα καμπτζία
Είνει παρήντα το κόσμο με τα κουσούρια η τα χαρίσματα τα κληρονοκηκότητα σου . Έντανη α κληρονονία σου κάτσι βολαί ένει για το Καλέ τσε κάτσι βολαί για το κακό . Α ψιούχα του καμπτζίου
ο ‘νει άγραφτε Χαρκί για να γράψει ο καθένα ότσι ένει θέου .
Ένει παρήντα το κόσμο με το γουμάρι τα κληρονονηκότητα τσε για να ξαφρούει απο έγκεινη το πότσουμα ενει χρειασκουμένα α κατάλληλε στιγμή , με το κατάλληλε τρόπο τσε με του κατάλληλοι αντροίποι . Α σαμερινά εποχή για τα καμπτζία ένει έχα πρεσσοί κειρασμοί .
Παντού είνει σταλιχτά δόκανα . Γιάγκεινη γονείε τσε διασκάλοι ένει πρέπουντα να σταθούνε πιο κοντά τθα καμπτζία . Έτρου θα ξεςhιντούνει του κατσοί διαθέσε τσε προθέσε απο τα νία τσε απο ταν άβα να φτύωει το υγιεινέ πφράμα , για να θυτρούει τσε να ατσhεραίνει ένα ωραίο , Καλε , γόνιμο τσε προσοδοφόρο χαρακτήρα
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ. ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ Ο ΤΣΑΙΝΟΥΡΤΣΗ ΧΡΟΝΕ .

Α γρούσσα ένει κληρονονία Ενιάκατενη εμού καμπτζία
Τσε για ναϊθει ατςhέ δεντρί επρέπουντα να νιληθεί
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
…………………………………………………….
Σαν το μικρο παιδί της ιστορίας μας είναι όλα τα παιδιά .Έρχονται στον κόσμο με τα ελαττώματα και τα χαρίσματα της κληρονομικότητας τους . Αυτή τους η κληρονομιά κάτι φορές είναι για το καλό και κάτι φορές για το κακό . Η ψυχή του παιδιού δεν είναι άγραφο χαρτί για να γράψει ο καθένας ότι θέλει . Έρχεται στον κόσμο με το φορτίο της κληρονομικότητας , και για να ξελαφρύνει απο αυτό το φόρτωμα , χρειάζεται η κατάλληλη στιγμή , με τον κατάλληλο τρόπο με τους κατάλληλους ανθρώπους . Η σημερινή εποχή έχει για τα παιδιά πολλούς πειρασμούς . Παντου ειναι δόκανα στημένα . Γιαυτό οι γονείς πρέπει να σταθούν πιο κοντά στα παιδιά .
Έτσι θα ξεριζώσουν τις κακές διαθέσεις και προθέσεις απο την μιά και απο την άλλη να φυτέψουν τον υγιή σπόρο , για να φυτρώσει και να μεγαλώσει , ένα ωραίο , καλό γόνιμο και προσοδοφόρο χαρακτήρα. ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ …
Η γλώσσα ειναι κληρονομιά τ’ ακούσατε παιδιά
Και για να γίνει ψηλό δεντρί , πρέπει να μιλιθεί …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *