ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη .

Οι χαρουπίλε τα τσεία τα Γιωργού…. ( βιβλίε Γιάννη Κορόγου) διασκευή απο τον Πάνο Μαρνέρη .

Α τσεία α Γιωργού με το μακαρίτα τον άτςhωπο ση το Γιώργο
επεραήαει όα σου τα ζωή του χούρε . Σταμακημό ου ‘γκιαει έχουντε οι δουλείε . Τελειούκχα έκει α νία , τσινούα έκει α άβα .
Πότε με κρυάδε , με ανεμόβρεχο τσε πότε κάτου απο τον ζεμακιστέ ήλιε . Το όργουμα , το πφίρσιμο , το βοτάνισμα , το σέρι , το αώνημα , τα κουβαλήματα , το μάζουμα τουρ ελήε , το μάζουμα τα χαρούπια , οι δουλείε ταν άμπελε , οι δουλείε του τσήπου , τάγισμα ,πόκισμα , τσε γενικά φρογκίδα τα μανάρια
ου ‘γκιαει αφήντε ση σε αποσταμό. Ου ‘ γκιαει πορούντε να ξαποστάνει νια γουλία με έντεοι όλοι του δουλείε …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ….ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *