ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΣΑΜΠΑ 23 του Σετθέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Μετά απο το δάμα , έκει παρήντα το ξεκαρβούνιασμα .
Έκει πρέπουντα να υπάρχει υίο για να πφουντέχουνται τα κάρβουνα.
Το εργαλείε για το ξεκαρβούνιασμα έκει α γκέλμπερη . Πάντα το ξεκαρβούνιασμα είγκιαει βοηθούντε όλοι , γιατσί έκει θέντα προσοχή τσε σβελτάδα για να μη κιάνωει κχάρα τα κάρβουνα τσε ναθούνει σποΐα . Μετα νη είγκιαει βάντε σε μαντινέλε πφι έκει προμηθέγκου ο έμπορα , ο οποίε άκει θα αγοράσει τα κάρβουνα . Ο ατσhίτερε έμπορα τότθε έκει ο Ζαρόκωστα ( Θωήνα ) , ο Πολίτα , ο Μένη τσε ο Παπαϊδά . Μετά από το δάμα , ξεκαρβούνιασμα τσε σάκιασμα , έκει το κουβάλημα . Ανάλογα με το πόσιου μακρύα έκει το κανίνι έκει αρίκχουντα τσε έγκεινη 3-4 αμέρε.
Έκει νία ξεθεωκικά δουλεία …….

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη .
Να έχουμε ένα όμορφο Σάμπα τσε να νιλήνουμε Τσακώνικα διότσι:

Το κανίνι άμα χωνέψει ,σποΐα θε για να ναϊθεί
Τσε α γρούσα άμα τελέψει, ο θα ξανανιληθεί ….

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *