ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
Σάμπα 23 του Δετσέμπρη 2017 Τσακωνοπαρέα μη .

ΧΡΙΣΤΕ Καού να μόλερε θα ντη υποδετθούμε
Μπάτσε απ’ τα αμαρκήματα , μπάτσε , μπάτσε συχωρεθούμε .
Ο ήλιε να φανερουϊθεί , να μπάει του ψιούχε νάμου
Τσε να σhιονήσει όλοι ενεί τσε του καρδίε νάμου .
Όλοι για να μπαήουμε Τάσου απ ‘ το σκοτάϊδι
Τσε να δετθούμε θίλοι μη το φως ,τα ηλιαχτίδα χάϊδι .
Μα κάτσι τσε ενεί εν’ πρέπουντα , να ποίουμε να άτσουμε
Μπρι νά ‘νει πλέα πρεσιού αργά , γιατσι κικρά θα βάτσουμε
Το δίπα να προσέξουμε τσε να νη αγαπήουμε
Τσε άμα νιε ένει χρειασκούμενε , ενεί να νη βοηθήουμε .
………………………………………………,………..
Καλώς να ρθεις Χριστούλη μας , θα σε υποδεχτούμε
Μήπως απ’ τα αμαρτήματα Μήπως Μήπως συχωρεθούμε
Ο ήλιος να φανερωθεί να μπεί μες τις ψυχές μας
Να μας ζεστάνει όλους μας , επίσης τις καρδιές μας .
Να βγούμε επίσης όλοι μας μέσα απ’ το σκοτάδι
Και να δεχτούμε φίλοι μου της ηλιαχτίδας χάδι .
Μα κάτι και ‘μεις ας κάνουμε πρέπει ασφαλώς ν’αλλάξουμε
Πριν είναι πλέον πολυ αργά γιατι πικρά θα κλάψουμε .
Τον διπλανό ας προσέξουμε , και ας τον αγαπήσουμε
Αν και εφόσων χρειάζετε , πρέπει να τον βοηθήσουμε .
…. Καλε ξημέρουμα τσε με υγεία ….
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *