ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ (Ν ) ανάλογα με την προφορά του …..

1) Ε-ν-η έγκα ( θηλυκό ) = πάω .. πχ  (εζού) ένη έγκα να ψωνίσου = (εγώ) πάω να ψωνίσω …

2) ( έντανη) έ- ν-ει έγκα  (θηλυκό) = αυτή πάει πχ                                                                                            (Έντανη )ένει έγκα να ανάψει το καγκήλι  = (αυτή) πάει να ανάψει το καντήλι

3 ) ( εζού) ένη έγκου ( αρσενικό ) = εγώ πάω πχ                                                                                             (εζου) ένη έγκου τα δουλεία  = (εγώ) πάω στη δουλειά..

4) ( έντενη ) ένει έγκου ( αρσενικό ) =    (αυτός ) Πάει  πχ.                                                                              ( έντενη )  ένει έγκου το γήπεδε = (αυτός ) πάει στο γήπεδο …..

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *