ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
Σάμπα 2 του Δετσέβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .
Τα αθώα παιγνίδα τθα παιδικά ηλικία , έδαρη είνει γινούμενα γκριουφά χαμόγεα , γκριουφοξοικάσματα τσε ερωτόλογα .

Ενα τραγούϊδι του τότθε ……
Σ’ έντανη ογή τα ρούγα τσε τα γειτονία ,
Εχορέγκα νία ξανθά τσε νια μελαχρινά .
Σα πάπια χήνα εν’ ταρασουμένα τσε βεργολυγίζα .
Α Μάτη ση ένει αούα τσε νιε ένει ρωτούα .
Σιάτη μη ποίερ έσει θέα τσε ποίερ έσει αγαπούα .
Μάτη μη ο ‘νέι ξένε , μαϊδέ τσε αλαργηνέ ,
μα το γειτονοπαίϊδι , το όμορφο καμπτζί .
Πφε κουβαούντα  κάβα , το ύιο το ψιουχρέ …..,

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΟΣΙΟΥ ΕΤΘΕ ΜΠΟΡΟΥΝΤΕ …

ΒΟΗΘΗΕΤΕ να μη χαϊθεί α γρούσα Θιλενάδε τσε θίλοι μη . Ένη τσαιρέ ακόνη , αλλά ένει πρέπουντα όλοι να βάλουμε χέρα ,όλοι να βοηθήμε . Απο σ´ ενεί ένει εξαρτηκχούμενε . Ενεί , ένει πρέπουντα να ποίουμε τα αδύνατα δυνατά να ανασκουμπουθούμε να δουλέψουμε . Κάθε Τςhίτα αργά 7 ως του 8 ΕΜΕ ποίντε μαθήματα . Ο ‘νει ντροκή να κοκιάσετε όλοι νιούμου ..Τσι άλλιου να αλλήου . Το θαύμα ο θα ναϊθεί απο μοναχό ση …. Ενεί ένει πρέπουντα να νη ποίουμε ..
Ολοι μαζυ θα μάθουμε με το γα βοηθήνει ο ένα τον άλλε …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *