ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΣΑΜΠΑ 18 του Νοέμπρη 2017 .. Τσακωνοπαρέα μη .

Αμα ο συμπληρουϊθεί το στάμα
Οι λιτριδαραίοι ου ‘νει τςhούντε
Ενει με δίχως όροι τσε δασμοί
Τσακώνικα έμε νιούντε .

Τουρ ελίε ση είγκιαει ξερίχουντε ταν άουνα . Όρπα είγκιαει δύου ατςhοί μυλόπετσhοι του οποίοι σε έκει γιουρίζουντα ένα μουάρι με κυφοπάνι , κάτσι σαν το μαγγάνι . Με τα τσιούτθα είγκιαει τύφουντε το χαμούρι ( πολτοποιητοί ελίε ) τάσου σε ένα ατσhέ λεβέτα τσε άμα έκει συμπληρουκχούμενε το Στάμα είγκιαει βάντε το ζυμάρι Τάσου τα τσιούλια ( τςhιχίτσινοι σάκχου ) τσε μετά το πιεστήριε.
Είγκιαει σφίγκουντε με τα μανελιά ( εργάτα ) πφι έκει ονοιάζουντα με θεούριε άςhτε το χοντρέ παλαμάρι ,το οποίε έκει τραβήντουντα τα μανιβέλα τσε έτανη με τα σειρά ση έκει πιέζα τα πάκα του πιεστηρίου τσε απο του τσατζίλε έκει μπαήντα το άϊ τσε έκει τσιτέντουντα σε νία μακρόστενε κασέα ….

Καλε ξημέρουμα . Πά ντα με ΥΓΕΙΑ .
Να έτθε κα ,τα γρουσα να νιλήνετε τσε μπίτι μη σαφήνετε ..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *