ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη .

Αμα έκει τσιτέντα κανία γουλία άντε χάμου έκει πρέπουντα να νη φάμε τσε μπρι νη φάμε να νη θιλίουμε . Ουτε ψίχουλε ο ‘ κει έγκουντα χατέ, γιατσί έκει ποκιστέ με τον ιδρούτα τα σκληρά δουλεία . Α σκληρά δουλεία , έκει τσινούα με το πφίρσιμο τσε το καμάκι τσε έκει τελειούκχα με το σέρι , σβάρνισμα ,λιχίνισμα τσε κουβάλημα . Εξόν απο τον άντε , ο φούρνε έκει χρειασκούμενε να φτάνει το κρίε τον ταβά , τουρ αχανόκιτθε τσε του κοτσιτόκιτθε. Οι ματέρε είγκιαει μαθέντε του σιατέρε σου τσε οι σιατέρε του διτσοί σου …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …

Τα Γαστένιτσα εζάκα τσε πρεσσά ομορθία οράκα .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *