ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

  Σάμπα13 του Αωνάρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα …                                                                                     Οι     θιλενάδε : ταρ Ελένη Μάνου 

Ε _Λενιώ, έε Λενιώ, εγεράκαμε, οι πούε μι εμπαϊλιάκαϊ.

Λ_ Τσ’έσι αντεχουμένα πλέα Ερήνη, νιάτα; Σάμερε έμε, ταχία, όμε ξέρουντε, μόνιου ο θεό.

Ε_Επεραήαμε τσαί καλοίρ αμέρε Λένη μι. Εξεχάτσερε τσί όμορφα πφη έμαϊ περούντε τον τσαιρέ πφ’έμαϊ σιατέρε; Πρώτοι τθο σέρι, πρώτοι τθον τζύγο, πρώτε τθο νέσιμο, τθο φάσιμο, πρώτοι σε όλοι του δουλείε.

Λ-Μάκο, απφού να ξεχάου, όα ταν αμέρα έμαϊ τραγουϊδούντε, τσαί τσί τραγούιδα, όμαϊ αούντε.

Ε_Τσαί τθα ράσσα,  θυνικχουμέναρ έσι, σ’ έμαϊ έχουντε γλέγκι, τσί γέλια έμαϊ ποίντε.

Λ_ Τσί μ’εθυνήερε έδαρι, έμαϊ μαζουκχουμένοι τθαν αυλή τα νοικοτσουρά πφ’έκι έχα τα ράσσα. Έμαϊ βάντε ένα κούβελε δύου σπιθαμέ βάθι. Δύου τσhεί σιατέρε, ανάγοα τον κούβελε  έμαϊ μπαίντε τάσου τσαί έμαϊ ντίντε λιουτσhαντριστά, νία πουρτέσε τσαί νία κίσου, με του πούε το ράσσι, αράδα, νία α νία, νία α άβα.

Ε_Έμαϊ μαζουκχουμένοι πάσοι, άλλοι ήγκιαϊ πατούντε, άλλοι ήγκιαϊ ξεζίχουντε το ύο τσαί άλλοι ήγκιαϊ χορέγγουντε.

Ε _Λενιώ, έε Λενιώ, εγεράσαμε, τα πόδια μου απόκαμαν.

Λ_ Τι περιμένεις πιά Ειρήνη, νιάτα; Σήμερα είμαστε, αύριο, δεν  ξέρουμε, μόνο ο θεός.

Ε_Επεράσαμε και καλές ημέρες Ελένη μου. Εξέχασες τί όμορφα που περνούσαμε τον καιρό που ήμασταν κορίτσια; Πρώτες στο θέρος, πρώτες στον τρύγο, πρώτες στο γνέσιμο, στην ύφανση, πρώτες σε όλες τις δουλειές.

Λ- αμέ (αμ πως) να ξεχάσω, όλη την ημέρα τραγουδούσαμε, και τί τραγούδια, δεν λέγαμε.

Ε_Και στα μάλλινα,  θυμάσαι, τα είχαμε γλέντι, τί γέλια.

Λ_ Τί μου θύμησες τώρα, μαζευόμασταν στην αυλή της νοικοκυράς που είχε τα μάλλινα. Βάζαμε μια σκάφη δύο σπιθαμές βάθος. Δύο τρία κορίτσια, ανάλογα τη σκάφη μπαίναμε μέσα και κτυπούσαμε γλιστρυστά, μια μπρος και μια πίσω, με τα πόδια το ρούχο, συνέχεια, μια η μία, μία η άλλη.

Ε_Μαζευόμασταν πολλές , άλλες πατούσαν , άλλες έριχναν νερό και άλλες χόρευαν 

Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου τσαι με υγεία . 

….,………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *