ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………EME ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΣΑΜΠΑ 11 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Τα Ιταλικά αερόπλανα είγκιαει πετούντα ταχκικά τάνου απο τα περιοχή τσε με του σειρήνε είγκιαει φερίκχουντα το πανικό.
Οι Τεριώτοι είγκιαει κχαράχουντε προστασία του ρεμακίλε τσε τα σπήα . Το ατςhέ σπήλη του Γιωργουλή έμαει ερέχουντε καταφύγιε τα τάνου γειτονόπουα . Έμαει πειθαρχούντε πάντα με του διαταγαί του ταγματάρχη Παπαζαχαριά . Ταν άνοιξη του 1941 ένα Ιταλικό αερόπλανε εξερίε μπόμπα με στόχο τα Τζέα του Παναγιώτη του Παπαϊδά τθα κάτου γειτονία . Ο ιίδε εσκωτθούτθε τον Αλβανικό μέτωπο τσε έτανη ταν αμέρα νη είγκιαει ποίντε μνημόσυνε ..
Ευτυχώς ο ‘μαει έχουντε θύματα ..
Οι Ιταλοί εδούκαει διαταγή να παραδουθούνει σε έτεοι όα τα ντουφέτσια του Τερού . Να έγκωει δηλαδή οι Τεριώτοι τα νιούτθα τσε να αφήνωει τα ντουφέτσια σου τον Άγιε Γιάννη .
Ο ‘ νει ξέρου πόσοι νιε εμπήκαει ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
Κα συνταχινά τσε καλε Σάμπα . Να έτθε χαρούμενοι τσε αισιόδοξοι.
Αγάκη του καρδίε νιούμου , τσε κα δένανη σε όσοι είνει μαζούκχουντε ελίε .
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *