ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ…. συνέχεια τα ιστορία

Ευχαριστητοί τσε οι δύου κατσάκαει λίγο να ανασάνουει ..Α διαμαρτυρία τα Νικοού σταλιχτά με καϊδία απο Πρίνου ,  απφαλίε τσε αφάνε … Τσι είγκιαει φταίντε όμως οι άραχλοι πφι είγκιαει γιουρίζουντα ψόϊθοι τα κούραση σπο του χούρε σου ….                                                                               – Τσι έτθε ποίντε ορεγη , τσι νη μου εκιάτσε τσε κλείκατε τα πορεία ; Μπάτσε εζουρλήστατε ;;;            Ο ζουρλίσμαει έκει απογηκχουμένα α Νικοού με καμάρι , λες τσε έκει αντιπροσωπέγκα τα πλέτερε Ελλάδα , λες τσε έκει αντιπροσωπέγκα του γεράδε όλου του κόσμου … ΕΜΕ δείντε το δικό νάμου αγώνα , για τα μιτσά σύνταξη πφι ΕΜΕ αρίγκχουντε , τσε ταν ακρίβεια σε έταει πφι έμε αγοράντε .    Πφου θα ση μπάλουμε πέρε ενεί ;;;;;;;;; 

ΚΑΛΕ ΣΑΜΠΑ .. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *