ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ  ΜΗ  ….. ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .. 

-Κουμπάρε Τσι έσει ποίου ; ο οράμαει απο τα επφέρη τ’ αργά .
-Κιά να οραθούμε κουμπάρε, με τα ζωντανά κάθε σύνταχα έμε τςhάχουντε σα παραλιακά  τσε οι δύου νάμου ..
-Ναι έκει έχα γλάρα σάμερε τα σύνταχα τσε αργήκα να ση μπάλου για νεμά .
-Τσε εζού αργήκα , αλλα κάτσι απο ‘γεί , κάτσι απο ‘πά επεράτσε α ούρα .. – Ένει ορού ότσι εκαλμαρίερε λιγάτσι ;
-Νιε άγκα απόφαση κουμπάρε.. – Τσι απόφαση άτζερε ;
-Ο θα ξαναανακατουθού κουμπάρε . Σε εβαρέμα .
-Βρε κουμπάρε άμα ο ανακατουθού εζού , άμα ο ανακατουθήρε εκιού , τότθε έντεοι οι αχαΐρευτοι θα ση ποίουει χειρούτερα.
-Κουμπάρε άβα με ‘σα αου επφέρη …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΟΜΟΡΦΟ ΣΑΜΠΑ. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ ΠΑΝΤΑ 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *