ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..
2-3 ασκοπούλια με άρτουμα , το σταμνί με τουρ ελήε τσε το σταμνί με το Άι . Ένα κουμούτσι Άντε , λίγο άρτουμα , ένα κρέμου , ένα σκούντι τσε κχάμποσοι ελήε έκει το προσφάγι .
Οι μπατάτσε έκει ένα απο τα πιο ανατζαία κουμπάνια .
Οι μπατάτσε τεγανιστοί , φτατοί , βραστοί , διαχνή, το φούρνε
Έκει αγαπητέ τσε απαραίτητε κουμπάνι . Α ντόκιε παραγωγή τα μπαντάκα έκει πρεσιού μιτσά . Γιάκεινη για του μπατάτσε είγκιαει έγκουντε το Καστρί τσε τον Άγιε Πέτρε ..
Δέκα ούρε πεζοπορία απο τον Τερέ Τάσου σε κακοτοκίλε , πρεσοί βολαί με βρέχο , είγκιαει έγκουντε να ποτσούνει 80 τσε 100 οκάδε μπατάτσε για να νη φέρουει του Τσέλε σου .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …

Σάμπα έδαρη εσούτσε
Τσε α εβδημά τελειούτσε .
….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *