ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Σάμπα 5 του Γενάρη 2019 . Τσακωνοπαρέα μοι  

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο …..Διάλογο #2α 

Έσει θέα να  ζάμε τα Παλιόχωρα  ; 

Κια θα ζάμε ; τα Παλιόχωρα ; Ο ‘νει ζατά ποτές . 

Γιάκεινη θα ζάμε να νι οράρε . 

Μοναχοί νάμου θα ζάμε παππού  ; 

Θα μόλωει παρέα : ο Νικόα ο Μουρκόγιαννη ο νιατέ φωτογράφο τσαι ο Βασκέν Μπερμπεριάν ο ατςhέ συγραφέα …. 

Καλοί αντροίποι είνει ,  έτθα παππού τσι έσει περιμένου …

Ααα έδαρη ο ‘ σει κχοντουμένα  έν’ ορού ,  πόσα έσει ξέρα ; Οπά πφι έσει θέα εκιού φτερά έσει ποία ; 

Βρε παππού μοναχό ντι έσει κουβεγκιάζου ;

Χμμμ Αρέσα ντι έκει α Παλιόχωρα ; 

Ουουου παππού τσι ωραία !!! Πότε θα ξαναζάμε ; 

Έεεδαρη το καουτσαίρι πλέα … 

Παππού … 

τσι ένει καμπτζί μοι ; 

Έτεοι οι ξένοι αραμάκαει με το τθούμα ανοιτθέ . 

Ναιαιαι  σ’ αρεσήτθε ; 

Ναι βρε παππού , αφού έσα αού έτεοι τουρ ωραίοι ιστορίλε με το μιτσή κρεφτόπουλε τσαι για το Δέρςhε πφι ένει μπαήντα το ύο το Κρυονέρι   τσαι σ’ αρεσήτθε πάρα πρεσιού  . Τσι καλοί αντροίποι ; 

Έτρου με του ξένοι σιάτη μοι,να γινούμαει θίλοι να σι προσέχουμε  τσαι να σ’ αλήνουμε ταν ιστορία του τόπου νάμου, γιατσί έμε περήφανοι για το τσι έμε τσαι  από κια ένει ίκχα α σκούϊθα νάμου  τσαι για τα γρούσα νάμου … 

Ακιστάμαει παππού από το ταξίιδι τσαι θα κιούψουμε σα βανίζα .

ΚΑΛΕ ΞΗΝΕΡΟΥΜΑ  ,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

…………….

 Θέλεις να πάμε στην Παλιόχωρα ; 

Που θα πάμε στην Παλιόχωρα ; Δεν έχω πάει ποτές … 

Γι αυτό θα πάμε να την δείς … 

Μόνοι μας θα πάμε παππού  ; 

Θα έρθουνε παρέα μας , ο Νίκος Μουρκόγιαννης ο διάσημος φωτογράφος και ο Βασκέν  Μπερμπεριάν ο μεγάλος  συγγραφέας . 

Καλοί ανθρώποι είναι , σήκω παππού τι περιμένεις ; 

Ααα Τώρα δε κρατιέσαι βλέπω ;πόσα ξέρεις ; Έκει που θέλεις εσύ φτερά κάνεις … 

Βρε παππού μόνος σου κουβεντιάζεις ; . 

Χμμμ  . Σου άρεσε η Παλιόχωρα ; 

Ουουου παππού τι ωραία !! Πότε θα ξαναπάμε ; .

Τώωρα ,  το καλοκαίρι πιά .. 

παππού… 

τι είναι παιδί μου ; 

Εκείνοι οι ξένοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό … 

Ναιαιαι , τους άρεσε ; 

Ναι βρε παππού αφού έλεγες και κείνες τις ωραίες ιστορίες με το μικρό κλεφτόπουλο και για τον Δέρςho που βγαίνει το νερό στο Κρυονέρι  και τους άρεσε πολύ… Τι καλοί άνθρωποι ; 

Έτσι με τους ξένους κορίτσι μου να γινόμαστε φίλοι, να τους προσέχουμε και να τους λέμε την ιστορία του τόπου , γιατί είμαστε περήφανοι για το τι είμαστε και από που κρατάει η σκούφια μας και για την γλώσσα μας …….

Κουραστήκαμε παππού από το ταξίδι και θα κοιμηθούμε σαν αρνάκια 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *