ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
Ο ‘κει χρειασκουμένα α εφτσή , κα όρεξη .
Έμα έχου πρεσσοί χρόνου να νη φάου. Απο το τσαιρέ πφι έμα καμπτζί . Τα αγριοάχανα έκει ένα απο τα αγαπητά μη .
Έγκεινη το φαί ο’νει έχουντα να ζηλέψει τσίπτα απο τα κρίατα , τα σουβλάτζα , του πίτσε , τα λουκάνικα , τσε όα τα νεοφερτά φαητά…. Α βογητά Παπάρα έκει το πιάτε τα φτώχεια τσε ο ‘κει μονάχα νόστσιμο έκει τσε πρεσιού υγιεινέ..
Εκχαρά συμπλήρουμα απο τα τσεία μη . Πάλι γουλίε απο το παξιμάϊδι , πάλι άχανα , Άι τσε λεϊμόνι . Το συμπλήρουμα έκει ακόνη πιο νόστσιμο….
Αφρέ ο ύπρε νιούμου , ονείρατα γλυκά , τσε καλε Ξημέρουμα …

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ νιλήνετε , τα Γρούσα μη νη αφήνετε
….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *