ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη .

Τσε όρεξη να μην έσα έχου ντε έκει παρήα . Τσε τσουπουτέ να έσα απο το φαΐ άκει να ρέσερε νία άκρα τα φούγκα ντη για κολιούρα . Α κολιούρα έκει φκειανουμένα με ζυμάρι απο προζύνη ή´ τσε με χωρίς προζύνη πφι νη είγκιαει αούντε λειψά .
Του λειψαί κολιούρε ση είγκιαει φκειάντε βιαστσικά του πλέτεροι βολαί , άμα είγκιαει γιουρίζουντε αργά απο του χούρε .
Οι ελήε , το άρτουμα , οι σαρδέλε , οι μαρίδε , είγκιαει τα καλύτερα τσε τα πιο συνηθιστά πφι είγκιαει συνοδέγκουντα του κολιούρε ..
( Κολιούρα τσε ελήε ποιο νόστσιμο απ’ το κρίε . ) είγκιαει αούντε οι παληοί με περηφάνεια …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Τα Πραματευτά μπαήκα , τα ουζάτζα μη σε εγκίκα ..

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *