ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Σάμπα 8 ΤΟΥ  Σοτθέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

Α συνέχεια τσαι το τέλη από το ποίμα .

Το τσύμα ο Βράχο τσαι α γρούσσα . Του Πάνου Μαρνέρη 

Τσαι νά ‘νει να ‘νει οράτε νοι , το βράχο τάνου ντούτσε 

Εκχράε κίσου αφριστέ , το βράχο νι’ ελαβούτσε.. 

Ασφούρια ένει αρίκχουντα θα ξαναδοτσιμάσει ,

Νι’ εκόφτε όμως α δένανη , το βράχο ο θα δαμάσει 

Τσαι σαν το σhίνα  Τσάκωνε α γρούσσα θα αραμάει ,

όσιου τσαι α εξέλιξη , εν’ θέα να νι μοζάει . 

Άντέε τα χκιουπήματα , όλοι του γαλυφίλε

Τάματα ,καοκιάσματα , ψεύκιτσοι ιστορίλε. 

Μα ως πότε όμως Τσάκωνε; πόσε τσαιρέ θ’ αντέξει 

Τσαι με το βράχο λαβουτέ ως πότε θα αντέξει 

Ύπρε αφρέ τσαι ονείρατα γλυκά θιλενάδε τσαι θίλοι . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

………………… 

Και νάτο , νάτο δέστε το , στο βράχο πάνω χτύπησε 

Αφρισμένο πίσω έσκασε , το βράχο τον ελάβωσε 

Φόρα παίρνει όμως ξανά , θα ξαναδικιμάσει .

Του κόπηκε όμως η δύναμη , το βράχο δεν θα δαμάσει . 

Σαν το βουνό μας Τσάκωνες η γλώσσα παραμένει 

Όσο και αν η εξέλιξη θέλει να την πονέσει . 

Αντεξε τα χτυπήματα και όλες τις γαλυφιές 

Τάματα καλοπιάσματα , ψεύτικες ιστορίες .

Μα ως πότε όμως Τσάκωνες ; Πόσο καιρό θ’ αντέξει 

Και με τον βράχο λαβωμένο ; πόσο θα το παλαίψει ; 

Ύπνο αλαφρύ και όνειρα γλυκά , φιλενάδες και φίλοι .

…….. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *