ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΜΙΟΥΠΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

ΣΑΜΠΑ 8 του Δετσέμπρη 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του  νέοι 

…………….Τσακώνικα με το Πάνο ……… 

Αβγακίχου= αυξάνω. Ερίφοι = κατσίκια . ριουφάλια = κατσικάκια . 

Διάφορε , διάφορο  = κέρδος , διαφορά 

Αβγακίε  α κατούνα  με  όλοι τουρ ερίφοι πφι εκχοντούκαμε  = αυξήθηκε το κοπάδι με όλα τα κατσίκια που κρατήσαμε . 

Με του τότσοι  αβγακίαε το χρήμα τα τράπεζα = 

Με τους τόκους αυξήθηκε το ( χρηματικό ποσό) στην τράπεζα.

Τσι να ντ’ αλήου αβγακία το λίπασμα τουρ ελήε τσαι ενάτθαει κάτσι καημένα δεντρικά ! ο ‘ σει έχου ιδέα  . 

Τι να σου πώ αύξησα το λίπασμα στις εληές και έγιναν κάτι καημένα δέντρα , ! δεν έχεις ιδέα .

Αβγάκισε το ύο τα δεντρικά γιατσί θα τσεραθούνει όα .. 

Αύξησε το νερό στα δέντρα γιατί θα ξεραθούν όλα  

Αβγάκισε το φαΐ , αβγάκισε το λίπασμα , αβγάκισε το ύο , 

Να ‘ράμε τσι διάφορε θ’αραμάει το τέλη ;  … = 

Αύξησε το φαΐ  , αύξησε το λίπασμα , αύξησε το νερό

 να δούμε τι  κέρδος θα μείνει στο τέλος  ;…… 

Να αβγακίσερε το τςhάχημα τσαι να ποίερε λίγο κράτει από το φαΐ για να χάρε βάρη , να αδυνακίσερε , αλλίου πφού θα σι καταφέρερε ;  = 

Να αυξήσεις το τρέξιμο και να κρατηθείς λίγο από το φαΐ για να χάσεις βάρος ,  να αδυνατίσεις αλλιώς πως θα τα καταφέρεις; 

 τα γρούσα όσοι έμε νιούντε  ,οράτε να αβγακίσουμε 

Γιατσί μάτη νάμου έν’ έντανη , να μη νι τσαι συχίσουμε … 

την γλώσσα όσοι την μιλάμε ,κοιτάτε να αβγατίσουμε 

Γιατί  μάννα μας είναι αυτή ,  να μην και την συχίσουμε ….  

Βοηθήνετε έτεοι πφι είνει έχουντε ανάτζη νι είνει καούντε οι αμέρε . 

ΕΝΕΙ  ΧΡΗΕ ΝΑΜΟΥ  ΝΑ απρούμε,να αγκαλιάσουμε το δίπα νάμου. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *