ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα 7 του Σετθέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #139 : του Πάνου Μαρνέρη .

 

Ακχό = ασκί ………………………………….ακουμπέτι = επιτέλους

Ακλεριάϊδη = καταραμένο……………     ακχρία = τσουκνίδα 

Ακχοκχόγητε =ακοκολόγητος ………….Ακονατέ= ακονισμένο 

Κουτρουλεφτέ= κομμένη κορυφή…… α = άλλαξα 

Κχοατςhία = αγκαθωτός σπόρος 

Έντενη ο ακχό ένι γιομάτε μούστη =αυτό το ασκί είναι γεμάτο μούστο 

Έκεινη το ακλεριάϊδη το μουάρι σκαρμούτθε τσαι μ’εγκρενίε = 

Εκείνο το καταραμένο το μουλάρι σκαρμώθηκε και με γκρέμισε 

Ακχοκχόγητοι απαραμάκαει οι χαρουπίλε = ακοκολόγητες έμειναν οι χαρουπιές . 

Τα τσυπαρίσια σε έγκεινη το μοναστσήρι είνι κουτρουλεφτά.=

 Τα κυπαρίσσια σε αυτό το μοναστήρι έχουν κομμένη κορυφή.

Έτανη α χούρα τθο Τσέρφο ένι γιομάτε με κχοατςhίε = εκείνο το χωράφι στο Τσέρφο είναι γεμάτο με αγκαθωτούς σπόρους… 

Ακουμπέτι εζάτσερε  τα χώρα για κουμπάνια = Επιτέλους επήγες στην χώρα για προμήθειες , (τρόφιμα ) .

Εγιομήτσε ο τσήπο ακχρίε = εγέμισε ο κήπος  τσουκνίδες 

Έγκεινη το μαχαίρι ένι κα ακονατέ , ένι κόφουντα σα ξουράϊθι .= 

Αυτό το μαχαίρι είναι καλά ακονισμένο , κόβει σαν ξυράφι . 

Εζάκα τσαι α τα απογδήνια ίιτα μι = επήγα και άλλαξα τα λερωμένα ρούχα μου …. 

Καλέ ξημέρουμα με υγεία …..να έχετε όμορφο ταχία ….= 

Καλό ξημέρωμα με υγεία ….να έχετε ένα όμορφο αύριο ..

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *