ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

 Σάμπα 7 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Με χρηματοδόκηση από το σύλλογο Αγιελιδίου εστρούτθε το υπόγειε με τσιμέντο τσαι εχκίστε α οθόνη για το κινηματογράφο . 

Τα μεσαμεριανά συσσίτια τσινήκαει  από το 1964 με χρηματοδόκηση από το Σπύρο του Τσυριάκου μαζύ με άλλοι πατριώτοι  από το Περαία . Μπρίτερα ίγκιαει  δείντε γά  σκόνη τσαι το τσίτρινε άρτουμα . 

Το 1965 με διαταγή από το υπουργείε παιδείας το Ζευγάρι Κοκκοκιού μετατοπίστε τθο Περαία .Με το  τουρισμό αρχινήε αγάλι αγάλι τσαι α μετατόπιση απο το Τάσου Τερέ προς τα Παραλία , το κάμπο του Τερού . Οι νεούτεροι , άλλοι μεταναστεύαει , άλλοι μπαρκαρήαει τσαί άλλοι  κιάκαει θέσε το δημόσιε. Όσοι Απαραμάκαει απαρατήκαει με το τσαιρέ το τςhοπανιλίτσι , το καμάκι το σέρι τσαι γενικά τα γης τσαι ασκολήτθαει με το τουρισμό . Οι ταβερνούλε ενάτθαει ρεστωράν, εχκίσταει ξενοδοχεία , καφέ μπαρ, σουβλατζίδικα , λουκουματζίδικα,τα μπακάλικα ενάτθαει σούπερ μάρκετ τσαι , τσαι τσαι . Έτρου λοιπόν τσινήτσε νία μετατόπιση τάσου τον ίιδε το τόπο νάμου . Οι τάνου τσαι οι κάτου γειτονιώτοι μετατοπίσταει το κάμπο. 

Εχκίσταει τσαινουρτσίλε τσέλε μοντέρνοι με ανέσε .

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μοι τσαι σε όλοι νάμου …

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *