ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

..

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Σάμπα 6 του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

…Αλοίμονε τον άντρωπο … του Πάνου Μαρνέρη . 

Θα ένει τα μοίρα ντοι γραφτέ , θα ‘νει το ριζικό ντοι 

Πάνο για να μην έχερε τόπο εκιού δικό ντοι . 

Κια φύτζερε τσαι ζάτσερε , τσαι πάλι να μ’ αφήτσερε ;

Τσαι με αφρά ‘σπηδήματα  Πάνο πάλι νι εμπήτσερε ; 

Τσι ντε βαρέντα Πάνο μοι ; τσαι κχίπτα ο ‘σει ριζούκχου ;

Τσαι τα ζωή ντοι Πάνο εκιού  ; έσει  ανακατούκχου ;

Να μπάτσε έσει καταρατέ ; Να ζα ξομογηθήρε 

Μπάτσε έσει ψιλιαστέ ; να ξεβασκανιστήρε.

Δύου Πατρίδε , ανάθεμα  ένει όκοιε νιουρίσει 

Από τα νία πφι ένει αραμού , ταν άβα θα γιουρήσει . 

 κάκια αμέρα θίλοι μοι , ίσως  να απαντίου

Για έδαρη ένει προκιμού  , το τθούμα μοι να κλείου .

Αλλά για να νιουρίζετε , ένα θα νι μου αλήου 

Ταs τα ζωή ο άντρωπο , όλιου έγκου τσαι παρήου …..

Καλε ξημέρουμα ,όμορφο Σάμπα , με υγεία 

……… ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

………………. 

θάναι της μοίρας σου γραφτό , θάναι το ριζικό σου 

Πάνο να μην έχεις εσυ  ένα το πο δικό σου . 

Που έφυγες  και πήγες  και πάλι μας άφησες ;

Και με ελαφρά πηδήματα Πάνο πάλι την έκανες ;

Τι σε βαραίνει Πάνο μου , πουθενά συ δεν ριζώνεις

Και την ζωή σου Πάνο μου , τόσο ανακατώνεις ;

Μήπως σε καταράστηκαν ,τράβα ξομολογήσου 

Να μήπως εματιάστηκες , πήγαινε ξεματιάσου . 

Δυο Πατρίδες , ανάθεμα είναι όποιος γνωρίσει 

Έκει καλά που είναι στην μια , στην άλλη θα γυρίσει . 

Κάποια ημέρα φίλοι μου ίσως να απαντήσω 

Για τώρα όμως προτιμώ το στόμα μου να κλείσω 

Αλλά για να το ξέρετε ένα θε να σας πώ

Μες’ την ζωή ο  άνθρωπος , όλο  πηγαίνει και έρχεται 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *