ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Σάμπα 6 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #61 : Διαστσευή του Πάνου Ναρνέρη 

Το λιοντάρι τσαι ο όνε , συντροϊθία τθο τσυνήγι .

Ένα λιοντάρι τσαι ένα όνε εμποίκαει κολλεγία τσαι ετσινήκαει να ζάνει παρέα για τσυνήγι . . Αμα τσαι εσούκαει σε ένα σπήλη πφι τάσου ίγκιαει πρεσσά ριουφάλια το λιοντάρι κατσάτσε το άνοιμα τσαι έτρου  έκι  θα  κιάσει ούγειε έριφο έκι δοτσιμάζου να φύτσει. Ο όνε με τα σειρά σι εμπάτσε τάσου το σπήλη αρχινήε τα τσινιάρια τσαι του αγκαριχτοί για να φοζαήτσει τα ριουφάλια . Έταει με τα σειρά σου κιοτεύαει τσαι όπφου αναιμούτθαει  τάτσου να γλυτούνει , το λιοντάρι εκιάτσε τα πλέτερα . Ο όνε άμα μπαήτσε τάτσου από το σπήλη ζυγούτσε το λιοντάρι τσαι νιε ρωτήτσε . 

Πφου μ’οράτσερε επολεμήκα γερά για σ’ετίου ως να μπλέψου τα ριουφάλια ; Το λιοντάρι απογήτθε . Να νιουρίζερε ότσι τσαι εζού άκια να φοζατθού άμα ο ‘μα ξέρου ότσι έσι όνε … 

Όσοι είνι περηφανεγκουμένοι απουρτέσε σε έτεοι πφι σι είνι νιουρίζουντε κα είνι γινουνουμένοι ρεντίκουλα… 

…..Καλε ξημέρουμα τσαι με υγεία σε όλοι νάμου ….. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

———————————————————————

Το λιοντάρι και ο γάϊδαρος συντροφιά στο κυνήγι . 

Ένα λιοντάρι και ένας γάϊδαρος έκαναν φιλία και ξεκίνησαν να πάνε παρέα κυνήγι . Όταν έφτασαν σε μία σπηλιά που μέσα ήταν πολλά κατσίκια το λιοντάρι κάθησε στο άνοιγμα και έτσι θα έπιανε όποιο κατσίκι θα δοκίμαζε να φύγει . Το γαϊδούρι με την σειρά του εμπήκε μέσα στην σπηλιά άρχισε τις κλωτσιές και τα γκαρίσματα για να φοβίσει τα κατσίκια . Αυτά με την σειρά τους φοβήθηκαν και όπως  πετάχτηκαν έξω για να γλυτώσουν , το λιοντάρι άρπαξε τα περισσότερα . Το γαϊδούρι μόλις βγήκε έξω από την σπηλιά πλησίασε το λιοντάρι και το ρώτησε . Πως με είδες ; Πολέμησα για σένα για να διώξω τα κατσίκια ;. Το λιοντάρι απάντησε . Να γνωρίζεις ότι και εγώ θα φοβόμουνα άμα δεν ήξερα ότι είσαι γαϊδούρι … 

Όσοι περηφανεύονται μπροστά σε αυτούς που τους γνωρίζουν καλά γίνονται ρεζίλι … 

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας και με υγεία …

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *