ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Σάμπα 6 του Απρίλη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 42 : Διαστευή από τον Πάνο Μαρνέρη ….. 

 

Ένα ρήτορα  με το όνουμα Δημάδη εκι αγορέγκου νία βοά τσαι έκει εξηγού τθο κόσμο πφι έκει μαζουτέ κάτσι σπουδαίο . Εκαταβήτσε ομως ότσι ου ‘γκιαει προσέχουντε νι τσαι αφού σταμακίε σε ρωτήτσε . .Ενι πορού να νι μου αλήου ένα μύθο του Αισώπου; Ναι , ναι απογήτθαει όλοι . Νια βοά ,αρχινήε ο Δημάδη, ένα χελιδόνι , ένα Χέλι τσαι α  Θεά  Δήνητρα ίγκιαει τςhάχουντε σε νία πορεία . Άμα τσαι εσούκαει σε ένα ποταμό το χελιδόνι επετατσίε τσαι το Χέλι εβουκχιάε τάσου το ύο… 

Αφού επέτσε ένταει εσταμακίε να νιλήνει . Τότθε όλε ο κόσμο  εκχαράε να μάθει τσαι ρωτήτσε :<Τσαι α Θεά Δήνητρα τσι εμποίτσε;>

Απογήτθε λοιπόν ο Δημάδη : Α Θεα Δήνητρα εθυμούτσε πρεσιού διότσι παρατήκατε τα σοβαρά νιούμου ζητήματα , τσαι έτθε καταγινουμένοι με τα παρανύϊθα του Αισώπου . 

Διδαχή : Έτρου τσαι με τουρ αντροίποι , είνι κουϊθοτσούφαλοι  όσοι είνι βάντε ταν άκρα τα αληιθινά τσαι είνι κατακιανουμένοι με τα παρανύϊθα … 

    Ενεί από τον Αίσωπο πρεσσά έμε μαθέντε ,

    Τα γρούσα ο ‘με αφήντε νι , γιατσί έτρου ενεί έμε θέντε …

Με το καλέ να ξημερουθούμε μετά από ένα όμορφο ύπρε 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΡ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

————————————— 

Ένας ρήτορας  ,με το όνομα Δημάδης , αγόρευε μία φορά και εξηγούσε στον κόσμο που ήταν μαζεμένοι κάτι σημαντικό . 

Εκατάλαβε όμως πως δεν τον πρόσεχαν κα αφού σταμάτησε τους ρώτησε : Μπορώ να σας πώ ένα μύθο του Αισώπου ;  Ναι ναι του απάντησαν όλοι . Μια φορά , άρχισε ο Δημάδης ,ένα χελιδόνι , ένα Χέλι και η Θεά Δήμητρα περπατούσαν στον ίδιο δρόμο . Άμα και έφτασαν κοντά σε ένα ποτάμι το χελιδόνι πέταξε μακρυά , το Χέλι βούτηξε στο νερό … Αφού είπε αυτά σταμάτησε να μιλά .. Τότε όλος ο κόσμος εζήτησε να μάθει και ρώτησε … <Και η θεά Δήμητρα τι έκανε ; >απάντησε λοιπόν ο Δημάδης : Η Θεά Δήμητρα θύμωσε πολύ διότι αφήσατε τα σοβαρά σας  ζητήματα και καταπιανόσαστε με τα  παραμύθια του Αισώπου …… 

Διδαχή : Έτσι και με τους ανθρώπους , είναι κουφιοκέφαλοι όσοι βάζουν στην άκρη τα αληθινά θέματα και καταπιάνονται με τους μύθους . 

……. Εμείς και από τον Αίσωπο πάρα πολλά μαθένουμε 

Την γλώσσα δεν αφήνουνε  γιατι έτσι το θέλουμε …. 

Με το καλό να ξημερωθούμε, μετά από ένα όμορφο ύπνο . 

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *