ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

ΣΑΠΜΠΑ 5 του Αμάη 2018 , Τσακωνοπαρέα μοι . 

…….. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……… 

Σάμερε θα οράτε κάτσι το διαφορεκικό . Κάτσι το ασυνήθιστε .

Ταν όμορφο αϊθά μοι  να αρήνει …..Το αρητέ (άρημα )του παληοί χρόνου έκει γινούμενε σε όα τα νοικοτσιουρία του Τερού ,  του Σαπουνάτση τσαι του Μεάνου ( τσαι τα άβα Τσακωνοχώρια τσαι όχι μόνιου ) . Όα τα νοικοτσιουρία ίγκιαει έχουντα μανάρια τα οποία ση ίγκιαει αρούντε . Το γά έκει έχουντα πάρα πρεσοί χρήσε: Να πάτσωει γιοργούκι , να πάτσωει άρτουμα ( ασκοπουλίσιε ,βαρελίσιε ,  αφόκιουρη ) να φκειάξωει Τραχανά ,πφιίτα , τα φιογκάτσι μακαρούνια , βούκιουρε  τσαι τα πεντανόστσιμο συνταχινά βραστογαλιά ……  

—Έτρου μπράβο ,έτρου . Να τσαι α γαλομέτρα , να τσαι α γίδα 

Να τσαι α αϊθά μοι πφι σε ένει αρούα . 

—Έα ….. τα χκινά ….

—Να μην αβασκαϊθεί ως πόσιου γά ένει έχα ; 

—Ένει μιτσιούλικο αφού  περσινέ ένει …

—Ναιαιαι …  περσινέ ένει ;

Με ‘σα αού :  Βρε Ελένη ο ‘σα αφήνα να άρου τσαι εζού ένα …..

  ΑΙΘΑ ΜΟΙ ΝΤΕ ΕΝΕΙ ΕΦΧΑΡΙΣΤΟΥ..με όα μοι τα καρδία . 

 ΚΑΛΕ  ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ … 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Σήμερα θα δείτε κάτι διαφορετικό . Κάτι το ασυνήθιστο . 

Την όμορφη αδελφή μου να αρμέγει …..

Το άρμεγμα  τα παληά τα χρόνια γινόταν σε όλα τα νοικοκυριά  του Τυρού ,Σαπουνακεΐκων και Μελάνου ( και στα άλλα Τσακωνοχώρια και όχι μόνο ) . Σε όλα τα νοικοκυριά είχαν τα μανάρια τους τα οποία άρμεγαν . Το γάλα είχε πολλές χρήσεις . Να πήξουν γιαούρτι ,τυρί 

(Τουλουμίσιο , βαρελίσιο , μυτζήθρα ) να φτειάξουν Τραχανά , χιλοπίτες , τα φιόγκο μακαρόνια ,  βούτυρο και την πεντανόστιμη πρωϊνή βραστογαλιά . 

Έτσι μπράβο , έτσι . Να και η γαλομέτρα , να και η γίδα , να και η αδελφή μου που τα αρμέγει . 

Έλα ….. τα γίδια ….. 

Να μην αβασκαθεί , ως πόσο γάλα έχει ; 

Είναι μικρούλικο , αφού περισυνό είναι ….

Ναιαιαι , περισυνό είναι ; 

Που μου ‘λέγες : βρε Ελένη δεν αφήνεις να πάρω και εγώ ένα  ….

………Αδελφούλα μου ευχαριστώ ….μελσα από την καρδιά μου. 

Καλό ξημέρωμα ….. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *