ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΣΑΜΠΑ 4 του Νοέμπρη 2017 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Αμα τα γρούσα μάθετε τσε λίγο άμα νιλήνετε
Χάγκετε σε όσα είνει γραφτά , αρχήστε τσε ψαφήνετε

Α μαμμού μη α Λίαινα , Αόριστε ο ‘κει ξέρα
Τα γρούσα όμως θίλοι μη , τα νία έκει παίζα χέρα .

Ποίετε τα προσπάϊθα τα γρούσα να νιλήτε
Ποτε καλοί Τσακώνοι μη , ποτέ ο θα ντροκιαστήτε .

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡ ΑΤΣhΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΣΕ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ .
ΝΑ ΕΡΕΣΤΕΙ ΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΙΤΕ ΣΕ ΟΛΟΙ
Τα σημεία τσε οι τόνοι να υπάρχωει σε όα πληκτρολόγια τουρ υπολογισταί , I pad, τσε smart phones . Απλοποιήσετε τα γραφή τσε βοηθήτε έτρου όλοι , να μπορήνωει να γράφωει τσε να μαθαίνωει τα γρούσα . Μη νη ποίνετε πιο δύσκολε απο ότσι πραγματικά ένει .
………………………………
Παράκληση στους μεγάλους δασκάλους και γλωσσολόγους .
Να ευρεθεί ένας τρόπος γραφής προσιτός σπο όλους .
Τα σημεία και οι τόνοι να υπάρχουν σε όλα τα πληκτρολόγια των σύγχρωνων υπολογιστών , I pad , and smart phones .
Απλοποιήστε την γραφή , βοηθώντας έτσι όλους να μπορούν να γράφουν για να μαθαίνουν την γλώσσα. Μην το κάνετε πιο δύσκολο απο ότι στην πραγματικότητα είναι ….
Με πολύ αγάπη . Ο ταπεινός σας φίλος Τσάκωνας …..
……ΠΑΝΟΣ ΝΑΡΝΕΡΗΣ ….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *