ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 


……..ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Σάμπα 4του Αμάη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #114 :με το Πάνο Μαρνέρη .

 

Απόκχαλε =έγκυος 

Τανύντου = τεντώνω 

Μαργουτέ = αποξενωμένο , μαραμένο ,κακορίζικο  

Σποΐα = στάχτη . 

Βρε τα μαργουτά αραμάτσε απόκχαλε μπρι  στεφανουΐθεί  = 

Βρε την αποξενωμένη (μαραμένη , κακορίζικη ) έμεινε έγκυος πριν στεφανωθεί

Μα  πφι να νι φάει ο βράχο αραμάτσε απόκχαλε τσαι στερφεύε έτανη α παλιόγιδα πφι έμα κιάνα κανιά κχιαούα γα . = 

Μα που να την φάει ο βράχος έμεινε έγκυος και στέρφεψε ( στέρεψε το γάλα της ) εκείνη η παλιόγιδα που έπιανα καμιά στάλα γάλα . 

Δει τα θέση ταν απόκχαλε γουναίκα βρε χιούρε  = 

Δώσε την θέση  στην έγκυος γυναίκα βρε γουρούνι . 

Ο ‘νι ξέρου τσι εφαήκα τσαι με χάτσε , με πεναήε το τάνυμα. 

Δεν ξέρω τι έφαγα και με χάλασε , με πέθανε το τέντωμα . 

Τανυντούμενε τσαι τανυντούμενε θα μπαεί κάνα άντερε ουε Έωνη μπαϊλιάκα ήμαρτον πλέα . = Τεντώνονται , τεντώνομαι  θα βγεί κάνα άντερο , ουε Έλωνα μπαήλντησα ήμαρτον πιά … 

Εκιάτσε ο λόγγο κχάρα τσαι ενάτθαει όα σποΐα = 

Έπιασε ο λόγγος φωτιά και έγιναν όλα στάχτη . 

Σποΐα τσαι κορνιαχτέ να ναθείρε = στάχτη και κορνιαχτό να γίνεις .

Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου . Χαμογεατοί , χαρετοί τσαι με μπόλικο υγεία  να ερέσει νάμου α συνταχινά  = 

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας . Χαμογελαστούς , χαρούμενους ,

και με μπόλικη υγεία  να μας βρεί το πρωινό …. 

.ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . = ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *