ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 …………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. ….. 

Σάμπα 4  του Αγούστου 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσαι γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από το Πάνο Μαρνέρη . 

Το να έχερε του χέρε ντοι ένα ατςhέ θησαυρέ τσαι να πράσερε με τον εμαλέ ντοι   του κόσμου τα ονείρατα ο ‘νει μιτσή πράμα … 

Τσαι το πλέκιεριου άμα έσει έχου έντενη το θησαυρέ άμα έσει καμπτζί

Έτεοι του χρόνου ο ‘κει υπάρχα ούτε κατςhουτά δεκάρα  . Αμα το λοιπόν έσα έχου ένα….. θησαυρέ……  έσα  έχου ατσhά υπόληψη το κύκλε του παιδόκοσμου .  Αλλά ποτέ ο ‘σει ξέρου τσι ντ’ ένει τυχέντα από τα νία στιγμή ως ταν άβα .  Νία αναποϊδία τσαι όα ντοι τα όνειρα 

Μπουχό , όα ντοι τα όνειρα αέρα κοπανιστέ…..έγκεινη το χκιούπημα ένει βαριού τσαι ετυχήτσε σε ενίου λίγο ποιο μετά από τα Κατοχή .. 

Ο τσείε μοι ο Νικόα εκάνε με το καΐτσι του Μένη από ταν Αϊθήνα για πρώτε βοά να νιουρήσει το σόι  τα γουναιτσή σοι , α οποίε έκει ίκχα από το ‘δεκό νάμου σόϊ .. Νιε καοδέμαει με ανοιτθοί αγκαλίε τσαι 

νιε περιποίμαει όσιου καλύτερα έμαει πορούντε τσαι ξέρουντε .. 

…… ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …….. 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *