ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Σάμπα 30 ΤΟΥ  ΣΕΡΙΚΧΗ  2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου .

Ιστορικά στοιχεία για τα Δημοκικά σκολεία . 

Φεγγαριούλι μοι αμπρέ φούκισε μοι για να έγκου 

Για να έγκου το σκολείε να μαθαίνου γράμματα 

Γράμματα σπουδάματα του Θέου τα πράματα . 

Έκει ένα τραγουδάτσι τα νιουτθέ πφι ίγκιαει τραγουδούντα τα Ελληνόπουα του κουβάνοι χρόνου τα  Τουρκοκρατία αμα ίγκιαει αρίκχουντα το μονοπάκι γιά το γκριουφό σκολείε . Όρπα με το καόγερε δάσκαλε ίγκιαει κχαράχουντα  φούκιση με το να μαθαίνωει λίγα γράμματα . Σκληροί χρόνου τα σκαβία  . Με τσίνδυνε τα ζωή σου νιούτθα τα καμπτζία κάτου από αφάνταστα δύσκολοι καταστάσαι ίγκιαει έγκουντα το σκολείε  να μάθωει γράμματα . 

Α διαφορά με το σάμερε  . Τεράστιε ….

Όρπα ίγκιαει μαθέντα για ταν ελευθερία τα πολυπόθητε, για ταν πατρίδα τα σκαβουτά τσαι ταν ιστορία σοι . Όρπα ίγκιαει πφείρουντε το πφράμα για ταν ελεφτερία ως να ναϊθεί το βογητέ ξετθάϊσμα για να μόλει αργούτερα α απελευθέρωση .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

…………….

Φεγγαράκι μου λαμπρό , φέγγε μου να περπατώ 

Να πηγαίνω στο σχολειό ,να μαθαίνω γράμματα 

Γράμματα σπουδάγματα του Θεού τα πράματα…. 

Ήταν ένα τραγουδάκι της νύχτας που τραγουδούσαν τα  Ελληνόπουλα τα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας  όταν έπερναν το μονοπάτι για το κρυφό σκολειό . Έκει με τον καλόγερο δάσκαλο ζητούσαν φώτιση με το να μαθαίνουν λίγα γράμματα . Σκληρά τα χρόνια της σκλαβιάς . Με κίνδυνο της ζωής τους σε πολύ δύσκολες καταστάσεις , επήγαιναν στο σχολείο να μάθουν γράμματα . 

Η διαφορά με το σήμερα τεράστια … 

Εκεί μάθαιναν για την πολυπόθητη ελευθερία , για την σκλαβωμένη πατρίδα και την ιστορία της . Εκεί έσπερναν τον σπόρο για την ελευθερία ως να γίνει ο βλογημένος ξεσηκωμός και  να έρθει αργότερα η απελευθέρωση ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *