ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Σάμπα 30 του Μάτζη 2019 : ΑΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ με του νέοι . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο . Για του νέοι # 109 

 

Έρατςhε = άροτρο , αλέτρι . Πφράμα = σπόρος . 

Πφούρε = σπυρί  . Φαέ = σιτάρι . Ένι πφείρου = σπέρνω 

Πότσου το έρατςhε τσαι έα να έγκουμε για καμάκι .= 

Φόρτωσε το αλέτρι κά έλα να πηγαίνουμε για καμάτι 

Ετοιμάερε το  πφράμα = ετοίμασες τον σπόρο . 

Τσι ‘ένι αού Δέσποινα μοι , χωρίς πφράμα έκι θά ζάμε ; 

Τι λέει Παναγία μου χωρίς σπόρο θα πηγαίναμε ; . 

Τα χούρα το Δέρςhε θα πφείρωμε πρώτε ;

Το χωράφι στο Δέρσο θα σπείρουμε πρώτο ; 

Φαέ θα νι πφείρωμε = Σιτάρι θα το  σπείρουμε  

Εζαλέα το πφράμα πφούρε , πφούρε   

εδιάλεξα το σπόρο σπυρί σπυρί …. 

Κάψο γρία θα έμε τσαι οι τελευταίοι πφι ΕΜΕ κάμουντε .. 

καψερή γυναίκα πρέπει να είμαστε και οι τελευταίοι που καματέβουμε

 Ενεί ο Νικόα ο Τσάδεφο ντι  τσαι ο Πέτρε ο Νταούλη αραμάκαμε. 

Εμεις ο Νίκος ο Ξάδελφος σου και. Πέτρος ο Νταούλης μείναμε .

Εποτσούκα το έρατςhε , το πφράμα από φαέ πφι εζαλέερε πφούρε πφούρε τσαι έμε έγκουντε για καμάκι . = 

Εφόρτωσα το αλέτρι , το σπόρο του σιταριού που εδιάλεξες σπυρί σπυρί και πάμε για καμάτεμα . 

 Αφρέ ύπρε ονείρατα γλυκά τσαι Καλε ξημέρουμα…

Ελαφρύ ύπνο , όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *