ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ο ‘νει ανάτζη να νη κχαράτσου απο αφεγκία νιούμου ;
Έτθε ξέρουντε ότσι ένει πρέπουντα όλοι να νη κοινοποιήσετε …

————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ———————
Σάμπα 3 του Φλεβάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη …

— Τήτηντα σάμερε Θιλενάδε . Έατθε , Έατθε δρόνια να ποίουμε το Τσακωνομάθημα , μη χασοημερήνετε . Να βάλου το www.tsakonika.online , να οράμε το τσείε Πάνο …
— Αλικόγκισε λιγάτσι θιλενάδα να μαζουτθούμε όλοι .
— Για ποίετε πιο oγλήγορα να οράμε τσι ένει γράφου ο τσείε ο Πάνο ;
— Τάχατε εγράβε γκανιά ιστορία απο του παλιοί χρόνου ;
— Πάντως σιατέρε ενίου μη ένει αρεσικχούμενε το ότσι έμε μαθέντε να νιλήνουμε Τσακκώνικα ..
—Έδαρη πφε θα φύτση για κχάμποσε τσερέ ο τσείε Πάνο τσι θα ναθούμε άμα ο ‘νει α δασκά Γιωργία όρεγη ;

— Θα παρήμαει όρεγη κάθε Τήτηντα ταν ιίδε ούρα ως πφι να μόλει α Τσυρά Γιωργία ή´ ο τσείε Πάνο τσε θα ποίνουμε το μάθημα νάμου απο το ιντερνέτ Επέκαμε : www.tsakonika.online ……
——————————————————————————
—Τετάρτη σήμερα φιλενάδες . Ελάτε Ελάτε γρήγορα να κάνουμε το Τσακωνομάθημα μην χασομεράτε. Να βάλω το www.tsakonika.online να δούμε τον θείο Πάνο ;
—Καθυστέρησε λίγο φιλενάδα να συγκεντρωθούμε όλες …
—Για κάνετε πιο γρήγορα , να δούμε τι γράφει ο θείος Πάνος ;
—Άραγε έγραψε καμμιά ιστορία απο τα παληά ;
—πάντως κορίτσια εμένα εμένα πολύ μου αρέσει το ότι μαθαίνουμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
—Τώρα πού θα φύγει ο θείος ο Πάνος , τι θα απογίνουμε αμα δεν έχει επιστρέψει η δασκάλα η κυρά Γιωργία ;
— Θα ερχόμαστε εδώ κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα έως ότου έρθει η κυρά Γιωργία ή´ ο θείος Πάνος και θα κάνουμε το μάθημα μας απο το ιντερνέτ … Είπαμε www.tsakonika.online ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με τον Πάνο ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *