ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

ΣΑΜΠΑ 3 του Νοέμπρη 2018 … Τσακωνοπαρέα μοι 

Ο αητέ  α καλιακούδα τσαι  ο Νομέα ( τςhοπάνη) 

…….. από του μύθοι του Αισώπου …..

Ένα αητέ εστουκαρίε  από ψεά το Βράχο τσαι αβράε ένα βάνε . 

Α καλιακούδα ( όρνιε) άμα τσαι νι οράτσε θελήτσε να ποι το ίιδε .)

Εστουκαρίε  λοιπόν τσε έτανη , τσαι ποία αντάρα εσταμακίε τάνου σε ένα κριάρι.

Εμπλέχταει όμως τα νύχια σοι τάσου τα έρια   του κριαρίου τσαι ο ‘κει πορούα να ξεμπλέψει . Αρχινήε το λοιπόν να ντήνει τα φτερά σοι  τσαι να ποίνει πάρα πρεσά αντάρα . Νι ‘ άτζε χαμπάρι ο τςhοπάνη μαθές εζάτσε όρπα , νιε εκιάτσε τσαι νιε εκόβε τουρ άκρε απο τα φτερά σοι . Άμα τσαι αργαούτσε άτζε τα καλιακούδα τσαι νι αποσούτσε  τα τζέα , τθα καμπτζία σοι .  Τα καμπτζία σοι νιε ρωτήκαει 

Αφέγκη  τσι πουλί ένει έγκεινη ; Τσαι ο αφέγκη απογήτθε : 

Εζού ένει νιουρίζου πρεσιού κα  ότσι ένει καλιακούδα  , αλλά έντανη ένει κιστία ότσι ένει αητέ … 

… Έτρου λοιπόν το παραπάρι με έτεοι πφι είνει ανουτέροι  ο ‘νει έχουντα καλέ τέλη  τσαι πρεσοί βολέ οξόν από συφορέ , ένει φερίκχουντα τσαι πρεσά γέλια …. 

 Καλε ξημέρουμα τσαι  κα συνταχινά   …. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Ο αητός ,  η καλιακούδα (όρνιο ) και ο βοσκός 

Ένας αητός εστούκαρε ( εβούτηξε ) από ψηλά και άρπαξε ένα αρνί . 

Η καλιακούδα ( όρνιο)  όταν τον είδε θέλησε να κάνει το ίδιο . Εστούκαρε ( εβούτηξε ) καί αυτή λοιπόν από ψηλά κάνοντας πολύ θόρυβο και σταμάτησε πάνω σε ένα κριάρι .Εμπλέχτηκαν όμως τα νύχια της στα μαλιά του κριαριού και δεν μπορούσε να τα ξεμπλέξει . 

Άρχισε λοιπόν να χτυπάει τς φτερά της και να κάνει πολύ θόρυβο .

Την πήρε είδηση ο βοσκός  πήγε εκεί την έπιασε  και της έκοψε τις άκρες από τα φτερά της.  Αφού βράδυασε πήρε την καλιακούδα και την πήγε στο σπίτι στα παιδιά του . Τα παιδιά τον ρώτησαν . Πατέρα τι πουλί είναι αυτό ; Ο πατέρες απάντησε : Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι καλιακούδα , αλλά αυτή πιστεύει πως είναι αητός ……

Έτσι λοιπόν  ο άνισος ανταγωνισμός με ανώτερους δεν έχει καλό τέλος και πολλές  φορές εκτός από συμφορές φέρνει και πολλά γέλια  ( μας κάνει γελοίους ) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *