ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσι να ντ’αλήου σιάτη μοι τσαι τσι να ντ’ αμογήου 

Τα γρούσσα να νιλήνερε , πφου να ντι νι αλήου .

Τι να σου πώ κορίτσι μου και τι να μολογήσω 

Τι γλώσσα να μιλάς ,πως να σου το πώ … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *