ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα 29 του Σετθέμπρη 2018 .ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

Κόλιασμα τα γρούσα #3 του Πάνου Μαρνέρη . 

Πφου να νι παρατήουμε πφου να νι απαρνηθούμε 

Νιάε τσυρά εξέλιξη , Όρα μπάτσε ντι ‘ι δούμε  . 

Ωρέ , ο’ με παρατούντε νοι , του χέρε ντοι πανούργα 

Όσιου τσαι αν προσπαθήνερε  ρουφιάνα τσαι κακούργα . 

Για Όρα  κα εξέλιξη , πέρε ο θα σι μπάλερε 

Στοχάσου νοι  πρεσιού κα , με Τσάκωνε μπρι σι βάλερε. 

Μπροστάρηδε θα μπαήωει , με πάσια λεβεγκία 

Τσάκωνε τσαι Τσακώνισαι  με όα τα καμπτζία … 

Νιάτσερε τσυρά εξέλιξη τα γρούσσα ο ‘με αφήντε 

Πάρα νιε με δοξάζουντε ταν υγεία σοι έμε κίντε. 

……ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ………

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

………….

Πώς να την παρατήσουμε , πως να την αρνηθούμε 

Τ’ ακούς Κυρά εξέλιξη , κοίτα να μη στην δώσουμε  .

Ορε δεν θα την παρατήσουμε , στα χέρια σου πανούργα

Όσο  και να το προσπαθείς , ρουφιάνα και κακούργα

  

Για κοίτα  καλά εξέλιξη πέρα δεν θα τα βγάλεις    

Σκέψου το πολύ καλά , με Τσάκωνες πριν τα βάλεις 

Μπροστάρηδες θε να βγούν με περίσια λεβεντιά  

Τσάκωνες και Τσακώνισες με όλα τα παιδιά . 

Άκουσες Κυρά εξέλιξη την γλώσσα δεν αφήνουμε 

Πάρα την εδοξάζουμε και στην υγειά της πίνουμε . 

… Καλό πρωινό και καλό ξημέρωμα …. 

………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *