ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

        

 

……..ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

 Σαπμπα 28 του Δετσέμπρη 2019 : Α  Τσακωνοπαρέα

 …….. Α ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ : του Πάνου Μαρνέρη 

Τα Τήτηντα ίγκιαει  τα γενέθλια του Χριστού , νία απο του ατςhιτέροι γιορτέ τα ορθοδοξία . Ενάτθε ο βασιλήα του κόσμου , για να ποτσουϊθεί αργούτερα τουρ αμαρκίλε του αντρούπου  τσαι αδιαμαρτύρητα  να οδηγηθεί σε θάνατε , για τα  λύτρουση νάμου 

  Ενάτθε σε σπήλη Τάσου σε παχνί πφι ίγκιαει ταγίχουντε Βούε . . Ενάτθε τάσου σε παχνί  τσε νιε σhιονήαει τα χνούτα απο τού βούε . Ενάτθε τα βηθλεέμ ο υζέ του Θεού ο Σωκήρα  του κόσμου . Ενάτθε τσε ενταντέφτε , όχι σε μααματένιοι  κρεββάτθοι μαϊδέ σε πουπουλένια στρούματα   Αλλα σε παχνί Τάσου σε σπήλη , ο μπέτθε με μεταξουτά λεκκοσέντονα αλλά με τα χνούτα απο του βούε πφι ίγκιαει αναχαράσουντε ….

Τα σαμερινά εποχά  πφου τσε ποίε θα σούσει , θα γλυτούει το δικό νάμου κόσμο ;  Ποίε; ποίε θα σούσει το κόσμο νάμου τον αιώνα του εγκλήματος ,απο τα ναρκωκικά , τα ψευκία , ταν ίντριγκα , τα κοροϊδία , τα κρεψία , τα μπαγαπογκία  τσε του σκωτουμοί ; 

Να ευτσηθούμε όλοι α γέννα του Χριστού να μακούει τσε να καοσυνέψει του καρδίε τσε του ψιούχε νάμου για να σιαχτεί ένα καλλίτερε κόσμο …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  . ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ ΝΑ ΕΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑ 

…..ΚΑΟΥΡ ΕΔΕΜΑΕΙ ΟΛΟΙ ΤΑ ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…….

Α ΚΙΣΤΗ ΕΝΕΙ Σhέφα ταν ολπίδα τσε α ολπίδα ένι καωσυνέγγα τσε ένι μακούκχα του καρδίε νάμου, έτρου έμε γινουμένοι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ   ΑΝΤΡΟΙΠΟΙ . …

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

 Την Τετάρτη ήταν τα γενέθλια του Χριστού, μια από τις μεγαλύτερες εορτές της ορθοδοξίας. Γεννήθηκε ο βασιλιάς του κόσμου για να φορτωθεί αργότερα τις αμαρτίες του ανθρώπου και αδιαμαρτύρητα να οδηγηθεί σε θάνατο γιατί λύτρωση μας . 

Γεννήθηκε σε σπηλιά μέσα σε παχνί που ετάϊζαν τα βόδια,

Γεννήθηκε μέσα σε παχνί  και τον ζέσταναν τα χνώτα από τα βόδια. Γεννήθηκε στην Βηθλεέμ ο γιος του θεού ο σωτήρας του κόσμου. Γεννήθηκε και νανουρίστικε ,  όχι σε μαλαματένια κρεβάτια ούτε σε πουπουλένια στρώματα αλλά σε παχνί μέσα σε σπηλιά . Δεν σκεπάστηκε με μεταξωτά ασπροσέντονα παρά με τα χνώτα από τα βόδια  που αναχάραζαν …. 

 Τη σημερινή εποχή πως και ποιος θα σώσει και θα γλιτώσει το δικό μας κόσμο; Ποιος; Ποιος θα σώσει τον κόσμο μας τον αιώνα του εγκλήματος, από τα ναρκωτικά,  την ψευτιά,  την ίντριγκα, την κοροϊδία,  την κλεψιά,την παγαποντιά, και τους σκοτωμούς;

 Να ευχηθούμε όλοι οι γέννα του Χριστού να μαλακώσει τις καρδιές μας, για να φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος… 

 Καλό ξημέρωμα .. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ . Να είμαστε όλοι καλά καλώς δεχτήκαμε   όλοι τη γέννα του Χριστού ….

 Η ΠΙΣΤΗ ΘΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΩΣΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ .. ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΩΠΟΙ ……

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *