ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Σάμπα 28 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι. 

               ……. Το αμόγητε…… 

Σε έμε βούντε σάμερε τσαι σ’ έμε νοιρογούντε 

Τσίπτα άλλιου να ποίουμε ενεί ο ‘με πορούντε .. 

Κουβάνα όλοι να βάλουμε , να κουβανογκιουθούμε 

Τσεράτσι να ανάψουμε ,  να αναρωτηθούμε .. 

Ματαλημό ο ‘νει έχουντα , κια να νι αμογήρε 

Να ποίερε τα μετάνοια ντοι  , να σταυροκοπηθείρε.. 

Φύση έσει πάσιου θυμουτά , τα δένανη ντοι έσει δενάχα 

Τσαι  εκδίκηση από σ’ενεί , έδαρη ές’ κχαράχα .  

Σάματσι όμως τσαι ενεί , λίγο ντ’ έμε κιμούντε 

Πλεονέχτοι ενάμαει τσαι νι‘ εμε αμογούντε . 

Μα εδάκαει τσαι ανέφταιγοι , το λάμπρουμα τα κχάρα 

Σποΐα ενάτθαει οι άραχλοι  , θεέ μοι τσι κατάρα !!!

 

Α πατρίδα πενθοφορετά τουρ αντροίποι σοι εν’ θρηνούα

Τσαι α οικουμένη δίπα σοι τσαι έτανη εν’ βούα …. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ θιλενάδε τσαι θίλοι … 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τους κλαίμε όλους σήμερα και τους μοιρολογούμε 

Τίποτα άλλο να κάνουμε , εμείς δεν το μπορούμε 

Τα μαύρα όλοι να βάλουμε και να μαυροντυθούμε 

κεράκι να ανάψουμε να αναρωτηθούμε . 

Που να το ξαναπείς που να το μολογήσεις 

Να κάνεις την μετάνοια σου να σταυροκοπηθείς 

Φύση είσαι θυμωμένη , τη δύναμη σου  δείχνεις 

Και εκδίκηση από εμάς τώρα εσύ ζητάς 

Μήπως όμως και εμείς λίγο σε εκτιμούμαι 

Πλεονέχτες όλοι γίναμε το ομολογούμε . 

Μα κάηκαν και ανέφταιοι στις φλόγες τής φωτιάς 

Στάχτη εγίναν οι δύστυχοι ,Θεέ μου τι κατάρα .. 

Η πατρίδα πενθοφορεμένη τους ανθρώπους της θρηνεί 

Και η οικουμένη πλάι της και αυτή μαζύ της κλαίει 

…Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι …… 

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *